Krupina

Banskobystrický/Krupina

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

J. Bottu (13.43)
I. Krasku (8.97)
Starý háj (6.88)
Vajsov (6.16)
Nad mestom (5.94)
Čierne blato (5.18)
Kopanice (5.02)
Kalinčiakova (4.93)
Slnečná (4.52)
Šváb (4.49)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Biely Kameň => Biely kameň
Bočkayho nám. => Bočkayho námestie
Gaštanová ulica => Gaštanová
Holý Vrch => Holý vrch
Nová Hora => Nová hora
Nám.SNP => Námestie SNP
Okrúhla Hora => Okrúhla hora
Stará Hora => Stará hora
Starý Háj => Starý háj
Svätotrojičné nám. => Svätotrojičné námestie
Ulica P. M. Hnilicu => P. M. Hnilicu
Za Baštou => Za baštou
Červená Hora => Červená hora
Čierne Blato => Čierne blato
Čsl.armády => Čsl. armády
Široké Lúky => Široké lúky

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Švermova

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora