Detva

Banskobystrický/Detva

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

78/ 48.535 19.371 JOSM
127/ 48.536 19.38 JOSM

Adresné body bez súradníc (105)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nová Ves (35.75)
Družstevná (23.05)
Cintorínska (9.01)
Záhradná (6.43)
Lúčna štvrť (5.97)
A. Hlinku (4.35)
Dolinky (4.33)
Námestie SNP (4.00)
A. Bernoláka (3.97)
M. R. Štefánika (3.87)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Orlova => Orlová
Priemyselná ulica => Priemyselná
Slnečná ulica => Slnečná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w61764776 w1243333648 w1243333649 w1243333650 w1243333651 w1243333652 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n10030951592 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Orlová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Darner Carwash
Orlova
Poľná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Orlova (osm), Orlová (minv) w61761768
Orlova (osm), Orlová (minv) n9990958385
Orlova (osm), Orlová (minv) w61761856
Orlova (osm), Orlová (minv) w61761256
Orlova (osm), Orlová (minv) w61764616
Orlova (osm), Orlová (minv) w61762864
Orlova (osm), Orlová (minv) w61764793
Orlova (osm), Orlová (minv) w61761459
Orlova (osm), Orlová (minv) w61764698
Orlova (osm), Orlová (minv) w61762172
Orlova (osm), Orlová (minv) w61762053
Orlova (osm), Orlová (minv) w61762135
Orlova (osm), Orlová (minv) w61760803
Orlova (osm), Orlová (minv) w61763865
Orlova (osm), Orlová (minv) w61760859
Orlova (osm), Orlová (minv) w61764275
Orlova (osm), Orlová (minv) w61764593
Orlova (osm), Orlová (minv) w61760989
Orlova (osm), Orlová (minv) w61761502
Orlova (osm), Orlová (minv) w61762277
Orlova (osm), Orlová (minv) w61761160
Orlova (osm), Orlová (minv) w61761713
Orlova (osm), Orlová (minv) w61763923
Orlova (osm), Orlová (minv) w61761924
Orlova (osm), Orlová (minv) w61761556
Orlova (osm), Orlová (minv) w61761076
Orlova (osm), Orlová (minv) w61764719
Orlova (osm), Orlová (minv) w61762862
Orlova (osm), Orlová (minv) w61760976
Orlova (osm), Orlová (minv) w61762684
Orlova (osm), Orlová (minv) n9990958388
Orlova (osm), Orlová (minv) w61761165

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora