Bystrá

Banskobystrický/Brezno

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (31)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1/ 48.84 19.593 JOSM
148/ 48.84 19.59 JOSM
146/ 48.84 19.59 JOSM
145/ 48.84 19.591 JOSM
144/ 48.84 19.591 JOSM
143/ 48.84 19.591 JOSM
142/ 48.84 19.592 JOSM
141/ 48.84 19.592 JOSM
140/ 48.84 19.592 JOSM
135/ 48.841 19.593 JOSM
134/ 48.841 19.593 JOSM
132/ 48.841 19.594 JOSM
131/ 48.841 19.594 JOSM
130/ 48.841 19.594 JOSM
153/ 48.841 19.597 JOSM
113/ 48.933 19.599 JOSM
109/ 48.874 19.599 JOSM
108/ 48.874 19.599 JOSM
106/ 48.874 19.604 JOSM
63/ 48.841 19.594 JOSM
11/ 48.841 19.596 JOSM
10/ 48.841 19.595 JOSM
8/ 48.841 19.594 JOSM
7/ 48.841 19.594 JOSM
6/ 48.841 19.593 JOSM
5/ 48.841 19.594 JOSM
4/ 48.841 19.593 JOSM
3/ 48.841 19.593 JOSM
2/ 48.841 19.592 JOSM
112/ 48.924 19.603 JOSM
320/ 48.84 19.595 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora