Valaská

Banskobystrický/Brezno

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (12)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

2558/ 48.804 19.573 JOSM
2559/ 48.804 19.573 JOSM
Strojárenská 284/3 48.808 19.556 JOSM
Strojárenská 285/4 48.808 19.556 JOSM
Strojárenská 286/5 48.808 19.556 JOSM
Strojárenská 287/6 48.809 19.555 JOSM
Strojárenská 289/8 48.809 19.555 JOSM
Strojárenská 30011/10 48.809 19.556 JOSM
Strojárenská 292/11 48.809 19.556 JOSM
Strojárenská 293/12 48.809 19.556 JOSM
Strojárenská 294/13 48.809 19.556 JOSM
Strojárenská 296/15 48.809 19.556 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hronská (34.46)
Strojárenská (11.20)
Vladislava Valacha (5.49)
Cesta osloboditeľov (3.65)
Tatranská (2.76)
Na studničke (2.49)
Pod Hrbom (2.38)
Švermova (2.34)
Októbrová (2.10)
Záhradná (2.04)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cesta Osloboditeľov => Cesta osloboditeľov
Na Studničke => Na studničke
Námestie 1.mája => Námestie 1. mája
Trieda Dukelských Hrdinov => Trieda dukelských hrdinov

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73742645 n6199296701 n6199296702 n6199296703 n6199296704 n6199296705 n6199296706 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w73742568 w73742798 w73742831 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie 1. mája
Pod Hrbom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Horná
Lesná
Námestie 1.mája
Pod hrbom
Štiavnička

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Partizánska cesta (osm), Tehelná (minv) w73742786
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742878
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742911
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742922
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742919
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742908
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742906
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742899
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742894
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w445750622
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742892
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742882
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742877
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742872
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742870
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742862
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742859
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742850
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742847
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w73742888
Pod hrbom (osm), Pod Hrbom (minv) w445750624

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora