Pohorelá

Banskobystrický/Brezno

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Jánošíkova (25.13)
Kpt. Nálepku (4.66)
1. mája (3.27)
Clementisova (3.16)
Nová (2.78)
Za Vŕšok (2.73)
M. R. Štefánika (2.65)
Jesenského (2.65)
Partizánska (2.64)
Športová (2.59)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Za Potokom => Za potokom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Za potokom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Za Potokom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59918628
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59919073
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59918617
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w80040127
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59919857
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59919198
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w1104619592
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w1104619487
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59918721
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59919784
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w1104619460
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59918759
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59918861
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59919859
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59918536
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59918670
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w59919534

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora