Mýto pod Ďumbierom

Banskobystrický/Brezno

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (24)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

404/ 48.871 19.648 JOSM
500/ 48.875 19.653 JOSM
483/ 48.872 19.647 JOSM
473/ 48.873 19.647 JOSM
452/ 48.871 19.646 JOSM
449/ 48.871 19.646 JOSM
448/ 48.872 19.647 JOSM
446/ 48.871 19.648 JOSM
445/ 48.876 19.648 JOSM
444/ 48.875 19.648 JOSM
443/ 48.876 19.648 JOSM
442/ 48.873 19.647 JOSM
441/ 48.874 19.647 JOSM
440/ 48.873 19.647 JOSM
439/ 48.871 19.646 JOSM
438/ 48.872 19.647 JOSM
437/ 48.872 19.647 JOSM
436/ 48.872 19.646 JOSM
435/ 48.872 19.646 JOSM
434/ 48.871 19.646 JOSM
406/ 48.871 19.647 JOSM
405/ 48.871 19.648 JOSM
503/ 48.873 19.647 JOSM
504/ 48.873 19.647 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora