Čierny Balog

Banskobystrický/Brezno

Prekrývajúce sa budovy

1 2 3 4 5 6

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Šaling (35.90)
Vydrovo (19.87)
Mlynská (16.32)
Jergov (15.58)
Páleničné (13.63)
Brotovo (11.31)
Do doliny (9.01)
Dolná (8.56)
Švermova (5.77)
Poľná (5.25)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Do Doliny => Do doliny

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cesta osloboditeľov
Do Doliny

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62025970
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62026166
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62025892
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62027735
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w80030695
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w80030765
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62026983
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62025506
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62026836
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w80031301
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62025126
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62026311
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62027639
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62026351
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62026278
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62025851
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62025419
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w80030751
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62025398
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62026626
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62027597
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w612748847
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62025898
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62026201
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62025075
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w80031675
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w612748844
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w1204204989
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w1204229700
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62026419
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62026385
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62026077
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w62025304
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w1204229625

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora