Brezno

Banskobystrický/Brezno

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (7)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

4638/ 48.822 19.689 JOSM
Slovenského národného povstania 1277/40 48.822 19.689 JOSM
Slovenského národného povstania 1278/41 48.822 19.689 JOSM
Slovenského národného povstania 1279/42 48.822 19.689 JOSM
Slovenského národného povstania 1280/43 48.822 19.691 JOSM
Slovenského národného povstania 1281/44 48.823 19.693 JOSM
Slovenského národného povstania 2252/48 48.822 19.69 JOSM

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Rázusova (19.98)
Rohozná (10.81)
Cesta osloboditeľov (10.71)
Tisovská cesta (9.81)
Podkoreňová (9.15)
Nábrežie dukelských hrdinov (8.87)
Slovenského národného povstania (8.76)
Glianska (8.17)
Kiepka (6.96)
Predné Halny (6.65)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

9.mája => 9. mája
Baštova => Baštová
Nábrežie Dukelských hrdinov => Nábrežie dukelských hrdinov
Námestie gen. M.R.Štefánika => Námestie gen. M. R. Štefánika
Pod Hôrkou => Pod hôrkou
Slnečná ulica => Slnečná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n34149297 w58953066 n332528979 n2302998296 n4212749495 n9047283343 n9049950320 n10855500160 n11199468835 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

r16259925 w58952227 w58952591 w58954625 w58955485 w58958265 w58958635 w58958674 w309960681 w977815465 n2624921093 n4212749502 n4212749503 n4212749504 n4439437403 n8644236217 n9048366526 n9048366531 n9048775141 n9048897376 n9049950322 n9049950334 n9050739009 n9050739016 n9050811629 n9119669701 n9119714510 n9880640671 n9880685845 n10094680275 n10151605814 n11076470661 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kubická
Slnečná
Za Brezinkou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Banisko 273/1
Pod Hôrkou
Slnečná ulica
Trosky
Záhradkárska osada Gliane
Záhradkárska osada Kuľbová I.
Záhradkárska osada Padličkovo
Záhradkárska osada Čachovo
Šramkova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341708
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341728
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341727
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341726
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341725
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341724
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341723
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341649
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341722
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3032764604
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341721
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341658
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341720
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341718
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341717
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341716
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341715
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341714
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341713
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341712
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341711
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341710
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341709
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341719
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) n3034341660

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora