Bacúch

Banskobystrický/Brezno

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (42)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

537/ 48.857 19.812 JOSM
Plaviarska 131/36 48.859 19.809 JOSM
Plaviarska 130/38 48.859 19.809 JOSM
Plaviarska 129/40 48.86 19.809 JOSM
Plaviarska 128/42 48.86 19.809 JOSM
Plaviarska 127/44 48.86 19.808 JOSM
Plaviarska 126/46 48.86 19.808 JOSM
Plaviarska 125/48 48.86 19.808 JOSM
Plaviarska 123/50 48.86 19.808 JOSM
Plaviarska 122/52 48.861 19.808 JOSM
Plaviarska 121/54 48.861 19.808 JOSM
Plaviarska 120/56 48.861 19.808 JOSM
Plaviarska 119/58 48.861 19.807 JOSM
Plaviarska 118/60 48.861 19.807 JOSM
Plaviarska 117/62 48.861 19.807 JOSM
Plaviarska 116/64 48.862 19.807 JOSM
Plaviarska 115/66 48.862 19.807 JOSM
Plaviarska 113/68 48.862 19.807 JOSM
Plaviarska 133/34 48.859 19.81 JOSM
Plaviarska 134/32 48.859 19.81 JOSM
Plaviarska 135/30 48.859 19.81 JOSM
Plaviarska 136/28 48.859 19.81 JOSM
Plaviarska 107/1 48.86 19.808 JOSM
Plaviarska 149/2 48.857 19.812 JOSM
Plaviarska 108/3 48.861 19.807 JOSM
Plaviarska 148/4 48.857 19.812 JOSM
Plaviarska 109/5 48.861 19.807 JOSM
Plaviarska 147/6 48.857 19.812 JOSM
Plaviarska 110/7 48.861 19.807 JOSM
Plaviarska 146/8 48.857 19.811 JOSM
Plaviarska 112/70 48.863 19.807 JOSM
Plaviarska 555/9 48.861 19.807 JOSM
Plaviarska 144/12 48.857 19.811 JOSM
Plaviarska 143/14 48.857 19.811 JOSM
Plaviarska 142/16 48.858 19.811 JOSM
Plaviarska 141/18 48.858 19.811 JOSM
Plaviarska 140/20 48.858 19.81 JOSM
Plaviarska 139/22 48.858 19.81 JOSM
Plaviarska 138/24 48.858 19.81 JOSM
Plaviarska 137/26 48.858 19.81 JOSM
Plaviarska 145/10 48.857 19.811 JOSM
Plaviarska 111/72 48.863 19.807 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hrádza (4.39)
Hlavná (2.84)
Farská (2.71)
Brezová (2.36)
Mlynská (2.34)
Hronská (2.20)
Laskomerského (2.10)
Smreková (2.03)
Staničná (2.01)
B. Němcovej (2.00)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

B.Němcovej => B. Němcovej

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora