Banská Štiavnica

Banskobystrický/Banská Štiavnica

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kysihýbelská (8.24)
Partizánska (6.92)
Jozefa Miloslava Hurbana (6.15)
Pod kalváriou (5.82)
Pod Červenou studňou (5.18)
Novozámocká (4.94)
Energetikov (4.83)
Michala Miloslava Hodžu (4.81)
Boženy Němcovej (4.44)
Ludvíka Svobodu (4.31)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

29.augusta => 29. augusta
Pod Kalváriou => Pod kalváriou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w60878353 n1305253102 n2378954215 n3968220185 n4550822093 n5664153058 n7158370685 n8296479088 n8817676480 n9755759569 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

r946450 r946452 w71211775 n1326601697 n2947920123 n2953732684 n5846567134 n11148504441 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kysihýbelská
Pod kalváriou
Stratená

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Andreja Truchlého Sitnianskeho
Banská Štiavnica časť Počúvadlianske jazero
Gustáva Zechentera Laskomerského
Karola Šmidkého
Kysihýbeľská
Na Jazero
Námestie radničné
Námestie svätej trojice
Pocuvadlianske jazero 3
Pod Kalváriou
Počúvadlianske jazero
Štefana Višňovského

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

29. augusta (osm), Vyhnianska (minv) n2953746244
29. augusta (osm), Radničné námestie (minv) n2953746244
29. augusta (osm), Obrancov mieru (minv) n2953746244
Andreja Kmeťa (osm), Brezová (minv) w463835477
Andreja Kmeťa (osm), Brezová (minv) w60874837
Andreja Kmeťa (osm), Brezová (minv) n2949150161
Antona Pécha (osm), Horná (minv) n2950249013
Antona Pécha (osm), Srnčia (minv) n2950249000
Brezová (osm), Strieborná (minv) n2953243898
Brezová (osm), Andreja Kmeťa (minv) n2953243900
Gustáva Zechentera Laskomerského (osm), G. Z. Laskomerského (minv) n2942233923
Gustáva Zechentera Laskomerského (osm), G. Z. Laskomerského (minv) n2942233922
Gustáva Zechentera Laskomerského (osm), G. Z. Laskomerského (minv) n2942233924
Gustáva Zechentera Laskomerského (osm), G. Z. Laskomerského (minv) n2942233921
Hlavná (osm), Radničné námestie (minv) n2953732675
Hlavná (osm), Kríková (minv) n2953732658
Horná (osm), Stratená (minv) n2953732696
Horná (osm), Antona Pécha (minv) n2953732722
Horná Resla (osm), Antona Pécha (minv) w60875959
Janka Jesenského (osm), Malá okružná (minv) n2953244012
Janka Jesenského (osm), Malá okružná (minv) n2953244011
Janka Jesenského (osm), Malá okružná (minv) n2953244010
Janka Jesenského (osm), Malá okružná (minv) n2953244008
Janka Jesenského (osm), Malá okružná (minv) n2953244013
Kríková (osm), Hlavná (minv) n2953746254
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914837
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914732
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914839
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914836
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914724
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914835
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914834
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914731
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914639
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914729
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914670
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914698
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914649
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914648
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914647
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914646
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914645
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914644
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914643
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914642
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914641
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914640
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914855
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914840
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914859
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914638
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914728
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914730
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914686
Kysihýbeľská (osm), Kysihýbelská (minv) n2943914727
Malá okružná (osm), Janka Jesenského (minv) n2949150497
Malá okružná (osm), Janka Jesenského (minv) n2949150495
Malá okružná (osm), Janka Jesenského (minv) n2949150494
Malá okružná (osm), Janka Jesenského (minv) n2949150493
Malá okružná (osm), Janka Jesenského (minv) n2949150496
Malá okružná (osm), Janka Jesenského (minv) n2949150492
Na jazero (osm), Ilijská (minv) n2953732688
Na jazero (osm), Ilijská (minv) n2953732683
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) r946448
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w60877656
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w60878099
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) r946468
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) r946457
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w115565310
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) r946470
Námestie svätej trojice (osm), Obrancov mieru (minv) r946450
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w115565284
Námestie svätej trojice (osm), Radničné námestie (minv) n2950248789
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w115565293
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w60876287
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w60874616
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w60873560
Námestie svätej trojice (osm), Podhájska (minv) w60874156
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w60874156
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w60877979
Námestie svätej trojice (osm), Vyhnianska (minv) r946450
Námestie svätej trojice (osm), Obrancov mieru (minv) r946452
Námestie svätej trojice (osm), Vyhnianska (minv) r946452
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) r12535480
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) r6935639
Námestie svätej trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w60875516
Obrancov mieru (osm), 29. augusta (minv) n2953243891
Obrancov mieru (osm), Vyhnianska (minv) n2953243896
Obrancov mieru (osm), Vyhnianska (minv) n2953243901
Obrancov mieru (osm), Vyhnianska (minv) n2953243891
Obrancov mieru (osm), Vyhnianska (minv) n2953246250
Obrancov mieru (osm), Vyhnianska (minv) n2953243916
Obrancov mieru (osm), Vyhnianska (minv) n2953243923
Obrancov mieru (osm), Vyhnianska (minv) n2953243932
Obrancov mieru (osm), Vyhnianska (minv) n2953243950
Obrancov mieru (osm), Vyhnianska (minv) n2953245400
Obrancov mieru (osm), Radničné námestie (minv) n2953245400
Obrancov mieru (osm), Vyhnianska (minv) n2953243958
Obrancov mieru (osm), Vyhnianska (minv) n2953243963
Obrancov mieru (osm), Vyhnianska (minv) n2953243908
Obrancov mieru (osm), Radničné námestie (minv) n2953243891
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n2947920110
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n2947918596
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60877847
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60873972
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60873594
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n2947920112
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n2947920111
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60877893
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n2947920106
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n2947920107
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w60876047
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n2947920108
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n2947920109
Podhájska (osm), Námestie sv. Trojice (minv) n2953746277
Podhájska (osm), Námestie sv. Trojice (minv) n2953746289
Radničné námestie (osm), Ilijská (minv) w60874472
Radničné námestie (osm), Obrancov mieru (minv) w60873785
Radničné námestie (osm), Obrancov mieru (minv) n2949148032
Radničné námestie (osm), Obrancov mieru (minv) n2950248611
Radničné námestie (osm), Vyhnianska (minv) n2949148032
Radničné námestie (osm), Vyhnianska (minv) n2950248595
Radničné námestie (osm), Hlavná (minv) w60874342
Radničné námestie (osm), 29. augusta (minv) n2949148032
Radničné námestie (osm), Obrancov mieru (minv) n2950248595
Radničné námestie (osm), Vyhnianska (minv) n2950248611
Radničné námestie (osm), Vyhnianska (minv) w60873785
Srnčia (osm), Antona Pécha (minv) n2953746286
Strieborná (osm), Brezová (minv) n2949150147
Strieborná (osm), Brezová (minv) w115565295
Vodárenská (osm), Školská (minv) w60876803
Vyhnianska (osm), Radničné námestie (minv) n2953732657
Vyhnianska (osm), 29. augusta (minv) n2953732646
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732667
Vyhnianska (osm), Radničné námestie (minv) n2953732646
Vyhnianska (osm), Radničné námestie (minv) n2953732667
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732646
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732676
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732657
Vyhnianska (osm), Radničné námestie (minv) n2953732676
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732687
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732698
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732656
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732655
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732652
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732651
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732650
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732653
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732648
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732647
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732725
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732719
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732709
Vyhnianska (osm), Obrancov mieru (minv) n2953732649
Školská (osm), Vodárenská (minv) n2953244027
Štefana Višňovského (osm), Ing. Štefana Višňovského (minv) n2949150462
Štefana Višňovského (osm), Ing. Štefana Višňovského (minv) n2949150455
Štefana Višňovského (osm), Ing. Štefana Višňovského (minv) n2949150456
Štefana Višňovského (osm), Ing. Štefana Višňovského (minv) n2949150457
Štefana Višňovského (osm), Ing. Štefana Višňovského (minv) n2949150458
Štefana Višňovského (osm), Ing. Štefana Višňovského (minv) n2949150459
Štefana Višňovského (osm), Ing. Štefana Višňovského (minv) n2949150460
Štefana Višňovského (osm), Ing. Štefana Višňovského (minv) n2949150461

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora