Medzibrod

Banskobystrický/Banská Bystrica

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (12.22)
Pod hôrkami (3.52)
Námestie hrdinov SNP (3.00)
Borovčina (2.60)
Niva (2.59)
Nová (2.54)
Za mlynom (2.17)
Železničná (1.85)
Dúbrava (1.84)
Sihote (1.83)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dr.Martina Sokola => Dr. Martina Sokola
Pod Hôrkami => Pod hôrkami
Pod Kostolom => Pod kostolom
Za Mlynom => Za mlynom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n4251283689 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod hôrkami
Pod kostolom
Za mlynom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod Hôrkami
Pod Kostolom
Za Mlynom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267654
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267639
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267810
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267647
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267779
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267632
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267759
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267614
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267824
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267750
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267732
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267576
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267688
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w963361290
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267855
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267847
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267883
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267586
Pod Hôrkami (osm), Pod hôrkami (minv) w73267664
Pod Kostolom (osm), Pod kostolom (minv) w73266651
Pod Kostolom (osm), Pod kostolom (minv) w73266521
Pod Kostolom (osm), Pod kostolom (minv) w73266813
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268388
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268042
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268562
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268104
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268136
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268225
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268341
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268456
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268420
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268626
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268871
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268926
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268988
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73269029
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73269041
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73269072
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73269135
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268815
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268034
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267875
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268026
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267431
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267555
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267710
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267624
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267669
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267699
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267788
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267769
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268038
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267892
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267906
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267912
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267954
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267933
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267978
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73267947
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268007
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73268024
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73269184
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w73269371

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora