Ľubietová

Banskobystrický/Banská Bystrica

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Mlynárska (5.38)
Vôdka (3.90)
Podlipa (3.75)
J. J. Kmeťa (2.99)
Vápenica (2.78)
Hrnčiarska (2.34)
Námestie V. Dunajského (2.29)
Záhradná (2.24)
Močilie (2.13)
Rôšt (2.12)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nám. V. Dunajského => Námestie V. Dunajského
ulica Banícka => Banícka
ulica Debnárska => Debnárska
ulica E. Ruska => E. Ruska
ulica Hrnčiarska => Hrnčiarska
ulica Huta => Huta
ulica Huta cesta => Huta cesta
ulica J. J. Kmeťa => J. J. Kmeťa
ulica J. Kňazovického => J. Kňazovického
ulica Majerčok => Majerčok
ulica Mlynárska => Mlynárska
ulica Močilie => Močilie
ulica Na Koleso => Na Koleso
ulica Na Tehelňu => Na tehelňu
ulica Nová Zábava => Nová zábava
ulica Podlipa => Podlipa
ulica Rôšt => Rôšt
ulica Vápenica => Vápenica
ulica Vôdka => Vôdka
ulica Zábava => Zábava
ulica Záhradná => Záhradná
ulica Záhumnie => Záhumnie
ulica Štepnica => Štepnica

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n9412994162 n9444464749 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na tehelňu
Nová zábava

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Tehelňu
Nová Zábava
Tri Vody

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Tehelňu (osm), Na tehelňu (minv) w180460925
Na Tehelňu (osm), Na tehelňu (minv) w180460872
Na Tehelňu (osm), Na tehelňu (minv) w240882332
Nová Zábava (osm), Nová zábava (minv) w192957080
Nová Zábava (osm), Nová zábava (minv) w192957108
Nová Zábava (osm), Nová zábava (minv) n8150071401
Nová Zábava (osm), Nová zábava (minv) n8150071400
Nová Zábava (osm), Nová zábava (minv) n8150071399
Nová Zábava (osm), Nová zábava (minv) w240881698
Nová Zábava (osm), Nová zábava (minv) w240881701
Nová Zábava (osm), Nová zábava (minv) w240882191
Nová Zábava (osm), Nová zábava (minv) w240882246
Nová Zábava (osm), Nová zábava (minv) w240882164
Nová Zábava (osm), Nová zábava (minv) w240881683
Nová Zábava (osm), Nová zábava (minv) w240881810

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora