Králiky

Banskobystrický/Banská Bystrica

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (14)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

13671/ 48.734 19.018 JOSM
Martinová 13341/1 48.735 19.013 JOSM
Pánska 41/11 48.738 19.038 JOSM
Pánska 32/12 48.739 19.038 JOSM
Pánska 33/13 48.739 19.038 JOSM
Pánska 40/14 48.739 19.038 JOSM
Pánska 34/15 48.739 19.038 JOSM
Pánska 39/16 48.739 19.038 JOSM
Pánska 35/17 48.739 19.038 JOSM
Pánska 38/18 48.739 19.037 JOSM
Pánska 36/19 48.739 19.038 JOSM
Pánska 37/20 48.739 19.037 JOSM
Pánska 233/20A 48.739 19.037 JOSM
Pánska 14804/21 48.741 19.039 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Dzúrová (8.08)
Pánska (5.01)
Martinová (4.76)
Králická (2.81)
Lopušná (2.39)
Kostolná (2.18)
Záhradná (2.16)
Valušková (1.69)
Dvorná (1.65)
Priehon (1.57)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Králická cesta

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora