Banská Bystrica

Banskobystrický/Banská Bystrica

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (31)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Mládežnícka (24.82)
Trieda SNP (21.44)
Lazovná (17.87)
Cesta k nemocnici (17.57)
Hronská (15.91)
Poľovnícka (13.20)
Iliašska cesta (13.13)
Uľanská cesta (12.20)
Pod Urpínom (11.88)
Šalkovská cesta (11.39)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

29.augusta => 29. augusta
9.mája => 9. mája
Achátová ulica => Achátová
Borová ulica => Borová
Brestová ulica => Brestová
Diamantová ulica => Diamantová
Dlhá ulica => Dlhá
Gerberová ulica => Gerberová
Jantárová ulica => Jantárová
Jaspisová ulica => Jaspisová
Klenová ulica => Klenová
Kovačická ulica => Kovačická
Liesková ulica => Liesková
M.M.Hodžu => M. M. Hodžu
Medený Hámor => Medený hámor
Muškátová ulica => Muškátová
Na Hrbe => Na hrbe
Na Kútinách => Na kútinách
Na Lúčkach => Na lúčkach
Nový Svet => Nový svet
Nám. slobody => Námestie slobody
Nám. Ľ. Štúra => Námestie Ľ. Štúra
Nám. Š. Moysesa => Námestie Š. Moysesa
Ovčiarska ulica => Ovčiarska
Platinová ulica => Platinová
Pod Hôrkou => Pod hôrkou
Pod Kalváriou => Pod kalváriou
Pod Stráňou => Pod stráňou
Podbeľová ulica => Podbeľová
Ponická ulica => Ponická
Priemyselná ulica => Priemyselná
Prvosienková ulica => Prvosienková
Rudelinova ulica => Rudelinova
Rumelková ulica => Rumelková
Technická ulica => Technická
Topásová ulica => Topásová
Tyrkysová ulica => Tyrkysová
Vršacká ulica => Vršacká
Zadarská ulica => Zadarská
Zafírová ulica => Zafírová
Zvončeková ulica => Zvončeková
Železná ulica => Železná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w24863329 w27447704 w66060593 w66086959 w80014508 w151628631 w151630518 w151631184 n268287223 w269142253 w284983949 w310849944 w312965869 w321319470 w378101225 w414122703 w459449121 n562621210 w615460060 w870910831 w914698308 w1122288048 w1164711744 w1171762479 w1208252145 w1212266148 w1212347895 n1314566910 n2059913084 n2059913783 n2686290726 n2949908905 n3142689342 n3600228693 n3735912047 n3864925337 n3918276418 n4117413730 n4153062186 n4269313159 n4332559307 n4881032987 n5303261722 n5776556881 n5825886336 n5832047740 n5908634430 n5910047529 n5961251590 n6024471486 n6041817136 n6058872521 n7004127457 n7004163414 n7028007360 n7840212136 n8259863945 n8289982305 n8476131582 n8497013370 n8886958708 n8922615410 n9300862842 n9300862844 n9300862847 n9300862848 n9300862902 n9351101414 n9385590433 n9510522333 n9543523315 n9765013917 n9776530217 n9836924599 n9899898738 n9957388096 n10283088267 n10283104635 n10292343516 n10656094980 n10802218732 n10887718347 n10887718348 n10887718349 n10887718350 n10887718351 n10887718352 n10887718354 n10887718355 n10887718357 n10887718358 n10887718359 n10910961771 n10910961772 n10910970919 n10910970920 n10938126769 n10991700009 n11254919077 n11257374077 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w55007116 w56238201 w69548121 w151630724 w151630888 n447803484 n663547237 n6291757852 n6939161767 n7843821286 n8190262403 n9450521859 n9513881817 n9851430638 n10910874903 n10910874904 n10910961769 n10910961770 n11073548805 n11327719486 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Achátová
Iliašska cesta
Medený hámor
Na hrbe
Na kútinách
Na lúčkach
Nový svet
Pod hôrkou
Pod kalváriou
Pod stráňou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Borová ulica
Bučinová
Cesta na plavareň
Iliašská cesta
Jána Bielika
Karola Kuzmányho
Kostolná
Kremeňová
Králiky
Kynceľovská cesta
Martina Hattalu
Martina Rázusa
Martinová
Medený Hámor
Michala Miloslava Hodžu
Na Hrbe
Na Kútinách
Na Lúčkach
Nezábudková
Nový Svet
Námestie Ludvíka Svobodu
Námestie Ľudovíta Štúra
Námestie Štefana Moyzesa
Pod Bánošom
Pod Hôrkou
Pod Kalváriou
Pod Stráňou
Priehon
Pánska
SNP
Stavebná ulica

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Borová ulica (osm), Borová (minv) w1217403377
Borová ulica (osm), Borová (minv) w1217403378
Borová ulica (osm), Borová (minv) w1217403379
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412164
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412232
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412264
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412162
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412244
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412209
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412271
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412199
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412186
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412183
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412173
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412214
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412169
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412204
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412210
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412243
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412245
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412253
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412151
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412192
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412149
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412153
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412200
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w270914241
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847450
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847449
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847448
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412163
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412226
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412211
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412266
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412154
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847463
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412236
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412254
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412158
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847454
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412276
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847455
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412262
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412188
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412167
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412219
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412137
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412249
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w270914217
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412160
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412156
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412144
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412239
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412218
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412205
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412152
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847457
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412202
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847453
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w270914184
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847460
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w270914223
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847472
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847474
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847475
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847476
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847477
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847458
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412136
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412258
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412181
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412215
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412274
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412233
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412267
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412238
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412201
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412176
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412170
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412195
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412155
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412270
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412166
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412139
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412216
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412260
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412263
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412213
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412161
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w61412203
Iliašská cesta (osm), Iliašska cesta (minv) w1153847452
Karpatská (osm), Javornícka (minv) w56238199
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) w61154399
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w275510161
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w59353779
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w275637036
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w60980327
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w137389763
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w60980352
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w60980325
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) n2802996365
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w151641905
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) n2802997003
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w60980349
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w60980355
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w173244176
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w173244177
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w60980358
Na Kútinách (osm), Na kútinách (minv) w271730290
Na Kútinách (osm), Na kútinách (minv) w271730269
Na Kútinách (osm), Na kútinách (minv) w271730185
Na Kútinách (osm), Na kútinách (minv) n2806118426
Na Kútinách (osm), Na kútinách (minv) w271730312
Na Kútinách (osm), Na kútinách (minv) w271730200
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151630627
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151629686
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151628656
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151630524
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151628634
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151629923
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151628735
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151630540
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151628650
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167667
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167809
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167781
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167774
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167641
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167190
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167137
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167203
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w276006294
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167674
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w276006289
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167445
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167523
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167401
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167597
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167787
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167249
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167797
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167198
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167679
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167014
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167820
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167532
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167753
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167343
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167670
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167612
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167768
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62166982
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167296
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167646
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167694
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167632
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167103
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167460
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167188
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167238
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167392
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167284
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167233
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167439
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167154
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167833
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167042
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167110
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167323
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167498
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w276006300
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167521
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167878
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167180
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167337
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167515
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167489
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167283
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167048
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167277
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167268
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167578
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62166955
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167816
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167559
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62166983
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167072
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167697
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w997212161
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167336
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167005
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167744
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167801
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167194
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167659
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) n2806551656
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167708
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) n2806551652
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w1171355916
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167853
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167764
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167216
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Námestie Ľ. Štúra (minv) n2806118478
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Námestie Ľ. Štúra (minv) n2806118477
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Námestie Ľ. Štúra (minv) w56055590
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Námestie Ľ. Štúra (minv) w56055585
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Námestie Ľ. Štúra (minv) n2806120013
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Námestie Ľ. Štúra (minv) w66072082
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Námestie Ľ. Štúra (minv) w275965532
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011949
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011885
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011850
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011912
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011802
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011879
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011941
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011920
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011820
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011859
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011792
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011793
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w270923321
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011833
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011858
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011896
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011895
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011932
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011869
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011908
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011931
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011921
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w53546515
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w53546521
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w53546519
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w53546520
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151631069
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628646
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630719
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628684
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628663
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628939
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630959
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151631027
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628683
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151631003
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628579
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630884
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151629982
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628688
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628614
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628802
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151629337
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628687
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628694
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630702
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630500
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628853
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628599
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151631073
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630919
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151629558
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630151
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151629761
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628879
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628648
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630645
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630972
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630501
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630973
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628588
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630741
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630743
Priehon (osm), Bagarova (minv) w80008764
Stavebná ulica (osm), Stavebná (minv) w60576758

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora