Varín

Žilinský/Žilina

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (29)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Starohradská (9.18)
Koňhorská (7.70)
Fatranská (4.42)
Záhrady (3.41)
P. O. Hviezdoslava (3.39)
Jozefa Martinčeka (3.32)
Antona Bernoláka (3.07)
Farská (3.05)
Športová (2.85)
M. R. Štefánika (2.82)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Kpt.Ladislava Pfliegla => Kpt. Ladislava Pfliegla
Ku Železnej Studničke => Ku Železnej studničke
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Na Rybníkoch => Na rybníkoch
Ulica Brehy => Brehy

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w250836852 w250860539 w251074286 w251074364 w252848911 w252848943 w253760822 w254197290 w254488833 w254488844 w254612646 w254612681 w255018783 w255018800 w256631257 n11005533705 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n10162694506 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Brehy
Na rybníkoch
Záhumnie IV.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bukovinská
Hlavná
M.R.Štefánika
Milana Rastislava Štefánika
Na Rybníkoch
Námestie na Záhumní

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

M.R.Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n10144661636
M.R.Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n10144661635
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) n2996522092
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) n2996522089
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) n2998062182
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) n2996522090
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) n2996522091
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) n2998061931
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) n2996522095

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora