Terchová

Žilinský/Žilina

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (402)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Školská (18.60)
Jánošíkova (4.16)
Sv. Martina (3.87)
Vrátňanská cesta (3.86)
Sv. Cyrila a Metoda (3.23)
A. F. Kollára (3.17)
Lipová (3.15)
Májová (2.50)
Mládežnícka (2.37)
Pod brehom (2.27)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Jánošíková => Jánošíkova
Pod Brehom => Pod brehom
Sv.Martina => Sv. Martina
Za Mlynom => Za mlynom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w68559631 w68559699 w80006710 w80007214 w264105745 w331391257 w331391332 w331391957 w344792171 w344792294 w344792595 w384705157 w384712615 w1205131420 n2122823053 n10053201949 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w68559273 w68559284 w68559649 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod brehom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Biely Potok
Osada Podrozsutec
Pod Brehom
Starý Dvor
Vŕšky
Za Mlynom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391323
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391197
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391214
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391926
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391196
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391908
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331392015
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391992
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391552
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391894
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391362
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w1202853308
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391566
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391912
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391330
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391999
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391222
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331392026
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391506
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391352
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391742
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391342
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391692
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w331391192
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w68559997
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w68560287
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w68559236
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w68559578
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w68560328
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w68559426
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w331392013
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w1093252644
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w68560114
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w68559358

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora