Terchová

Žilinský/Žilina

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (461)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Školská (18.60)
Jánošíkova (4.16)
Sv. Martina (3.87)
Vrátňanská cesta (3.81)
Sv. Cyrila a Metoda (3.23)
A. F. Kollára (3.17)
Lipová (3.15)
Májová (2.50)
Pod brehom (2.27)
Pod Rovňami (2.25)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Jánošíková => Jánošíkova
Pod Brehom => Pod brehom
Sv.Martina => Sv. Martina
Za Mlynom => Za mlynom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w68559156 w68559168 w68559231 w68559249 w68559444 w68559488 w68559631 w68559632 w68559885 w68559978 w68560092 w68560199 w68560273 w68560291 w68560378 w80006710 w80006923 w80007072 w80007704 w264105745 w264105763 w282744138 w331391213 w331391257 w331391291 w331391332 w331391335 w331391383 w331391495 w331391606 w331391661 w331391715 w331391914 w331391955 w331391957 w331391982 w344792171 w344792294 w344792348 w344792595 w344792833 w344793024 w344793093 w384705001 w384705013 w384705015 w384705022 w384705026 w384705029 w384705030 w384705053 w384705060 w384705078 w384705091 w384705092 w384705100 w384705107 w384705110 w384705117 w384705119 w384705121 w384705124 w384705131 w384705136 w384705138 w384705139 w384705140 w384705141 w384705152 w384705153 w384705157 w384705158 w384712615 n2122823052 n2122823053 n4043633532 n8835162021 n9472313313 n9886531707 n10053201949 n10054126760 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n7938545787 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Mlynec
Pod brehom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Biel Potok
Biely Potok
Demkovská
Pod Brehom
Terchová
Vŕšky

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora