Teplička nad Váhom

Žilinský/Žilina

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Fatranská (14.96)
Na Straník (7.13)
Železničná (4.10)
Poľnohospodárska (3.82)
Na Španicu (3.36)
Na rybník (3.10)
Stará cesta (3.04)
Južná (2.87)
Placová (2.84)
Za jarkom (2.83)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

A. Sladkoviča => A. Sládkoviča
Donátová => Donátova
M.A.Bazovského => M. A. Bazovského
Na Kúty => Na kúty
Na Majer => Na majer
Na Nivy => Na nivy
Na Rybník => Na rybník
Na Sihoti => Na sihoti
Na Záhumní => Na záhumní
Nám. M. R. Štefánika => Námestie M. R. Štefánika
Nám. Sv. Floriána => Námestie sv. Floriána
P.M.Bohúňa => P. M. Bohúňa
Pod Horou => Pod horou
Pod Vršky => Pod vršky
Pri Kríži => Pri kríži
Sv.Jána Nepomuckého => Sv. Jána Nepomuckého
Ulica Jána Kalinku => Jána Kalinku
Za Jarkom => Za jarkom
Za Kanálom => Za kanálom
Za Kaštieľom => Za kaštieľom
Ž. Bošniakovej => Ž. Bosniakovej

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w205994808 w451761500 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w205379692 w451761457 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

A. Sládkoviča
Donátova
Na kúty
Na majer
Na nivy
Na sihoti
Na záhumní
Pod horou
Pod vršky
Pri kríži
Za kanálom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Do Magúr
Donátová
Na chotári
Na Kúty
Na Majer
Na Nivy
Na papánke
Na Rybník
Na Sihoti
Na Záhumní
Pod Adamovcom
Pod Horou
Pod Vršky
Pri Kríži
Za Jarkom
Za Kanálom
Za Kaštieľom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w206741747
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w206742096
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w206742015
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w206741367
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w206741636
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w206741934
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w206741778
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w206741704
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w206741672
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w206741625
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w206741856
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w206741633
Donátová (osm), Donátova (minv) w206742107
Donátová (osm), Donátova (minv) w206742087
Donátová (osm), Donátova (minv) w206742130
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741417
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741728
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741423
Donátová (osm), Donátova (minv) w206742028
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741789
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741753
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741765
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741649
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741587
Donátová (osm), Donátova (minv) w206742089
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741927
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741774
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741553
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741731
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741872
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741568
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741573
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741650
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741679
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741782
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741784
Donátová (osm), Donátova (minv) w206742023
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741916
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741733
Donátová (osm), Donátova (minv) n7829170158
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741900
Donátová (osm), Donátova (minv) w206741522
Na Kúty (osm), Na kúty (minv) w868552232
Na Kúty (osm), Na kúty (minv) w1213924840
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136943
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136984
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136897
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206137035
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136902
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136967
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136839
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136824
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136813
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136859
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136801
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206137014
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206137059
Na Majer (osm), Na majer (minv) w279068930
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136916
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136921
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136917
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206137104
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136755
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136923
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206137141
Na Majer (osm), Na majer (minv) w206136764
Na Nivy (osm), Na nivy (minv) w206741411
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994833
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994753
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994690
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994811
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994667
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994818
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994653
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994507
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994649
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994764
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w1155771273
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994574
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994615
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994583
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994668
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994700
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) n7829209786
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994792
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994546
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994837
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994610
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994543
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994816
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994775
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994729
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994665
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994605
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994848
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994759
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) n7829209787
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994687
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994666
Na Rybník (osm), Na rybník (minv) w205994748
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w206741427
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w205391238
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w205391212
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w205391221
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w205391304
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w205391243
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w205391201
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w1024656141
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w205391187
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741759
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741902
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741644
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741986
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741864
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741621
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741699
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741744
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w1023022676
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741442
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w1023022694
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206742083
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741502
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206742088
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206742062
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741546
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741629
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741702
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741561
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741721
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206742029
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741938
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741958
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741806
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741779
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206742105
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741710
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206742071
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206742090
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741767
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206742101
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741975
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w206741819
Pod Vršky (osm), Pod vršky (minv) w1131983632
Pod Vršky (osm), Pod vršky (minv) w1131983646
Pod Vršky (osm), Pod vršky (minv) w205994540
Pod Vršky (osm), Pod vršky (minv) n7829209809
Pod Vršky (osm), Pod vršky (minv) w205994571
Pod Vršky (osm), Pod vršky (minv) w1131983633
Pod Vršky (osm), Pod vršky (minv) w205994552
Pod Vršky (osm), Pod vršky (minv) w205994717
Pod Vršky (osm), Pod vršky (minv) n7829209808
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) n7829039752
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) w1165950338
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) n7829039753
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) n7829039754
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) n7829039756
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) n7829039757
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) n7829039758
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) n7829039755
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) n7829039751
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) w839129738
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205377034
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379645
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379672
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379662
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379538
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379534
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379600
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379634
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379660
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379554
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379559
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379626
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379688
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379575
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205377096
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205377023
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205377094
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379616
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) n7829170161
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205377008
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205377044
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205391258
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205377033
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205379590
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205377092
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205377020
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205377035
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205377069
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205376995
Za Jarkom (osm), Za jarkom (minv) w205377097
Za Kanálom (osm), Za kanálom (minv) n7829039768
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994784
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994621
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) n7829170170
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994831
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994630
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994736
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994797
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994656
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994591
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994794
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994855
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994760
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994734
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994829
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994801
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994858
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994674
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994528
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994585
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994726
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994735
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994800
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994746
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994684
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994804
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994761
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994817
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994849
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994623
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994703
Za Kaštieľom (osm), Za kaštieľom (minv) w205994728

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora