Rajecké Teplice

Žilinský/Žilina

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (4)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

30. apríla 404/11 49.124 18.676 JOSM
Zábrežná 423/5 49.129 18.691 JOSM
Zábrežná 424/6 49.129 18.691 JOSM
Zábrežná 425/7 49.128 18.691 JOSM

Adresné body bez súradníc (8)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Osloboditeľov (5.60)
Rajecká cesta (5.04)
Kuneradská cesta (4.25)
1. mája (2.74)
Lúčna (2.70)
Jozefa Pekaru (2.28)
Karola Kašjaka (2.25)
Zátočná (2.25)
M. R. Štefánika (2.19)
Lúčky (2.13)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
30.apríla => 30. apríla
Kúpeľný Park => Kúpeľný park
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Poľna cesta => Poľná cesta
Ulica Jozefa Cincíka => Jozefa Cincíka
Ulica Jozefa Pekaru => Jozefa Pekaru
Ulica k lipovej aleji => K lipovej aleji
Ľ.Štúra => Ľ. Štúra

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w297392143 w297419327 n6285596990 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n10248443409 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Poľná cesta
Zahradnícka cesta

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Diel
Hlavná
Kúpeľný Park
Milana Rastislava Štefánika
Nová
Poľna cesta
Vrchy
Záhradnícka cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kúpeľný Park (osm), Kúpeľný park (minv) w334173129
Kúpeľný Park (osm), Kúpeľný park (minv) w1188491327
Kúpeľný Park (osm), Kúpeľný park (minv) w1188491328
Kúpeľný Park (osm), Kúpeľný park (minv) w297392579
Kúpeľný Park (osm), Kúpeľný park (minv) w297392238
Kúpeľný Park (osm), Kúpeľný park (minv) w297392236
Poľna cesta (osm), Poľná cesta (minv) w297392194
Záhradnícka cesta (osm), Zahradnícka cesta (minv) w297392572

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora