Hôrky

Žilinský/Žilina

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (13)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Diel (6.85)
Na Frambor (2.88)
Hore vŕškom (2.16)
Hore jarky (2.01)
Krásne Hôrky (1.97)
Skotňa (1.96)
Družstevná (1.95)
Dlhá (1.83)
Na záhumní (1.79)
Medzi lánom (1.73)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Záhumní => Na záhumní

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na záhumní

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Záhumní

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691352
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691233
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w206900562
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691235
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691239
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w206900563
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691242
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691236
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w893655635
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w206900599
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w893603101
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691244
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691253
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691306
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691312
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691278
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691341
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691291
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691384
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691415
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691394
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691318
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691322
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691403
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691337
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691362
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691377
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w206900565
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691231
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w71691226

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora