Žilina

Žilinský/Žilina

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1308)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Osvety (47.28)
Pri Celulózke (31.83)
P. O. Hviezdoslava (26.24)
Vojtecha Spanyola (17.38)
Zádubanská (12.94)
Horná (10.79)
Ostriežová (10.71)
Bytčianska (9.76)
Dolná (9.64)
Pod Hradiskom (9.52)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
9.mája => 9. mája
Do Rovní => Do rovní
J.Tombora => J. Tombora
Mojšová Lúčka => Mojšová lúčka
Na Hôrke => Na hôrke
Na Majerisku => Na majerisku
Na Rovniach => Na rovniach
Na Sihoti => Na sihoti
Na Stráni => Na stráni
Nám. gen. M. R. Štefánika => Námestie gen. M. R. Štefánika
P.O.Hviezdoslava => P. O. Hviezdoslava
Pod Hôrkou => Pod hôrkou
Sad na Studničkách => Sad na studničkách
Stará Mojšova Lúčka => Stará Mojšova lúčka

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Do rovní
Jezuitská
Mojšová lúčka
Na hôrke
Na majerisku
Na rovniach
Na sihoti
Na stráni
Pod hôrkou
Sad na studničkách
Stará Mojšova lúčka

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bitarovská cesta
Brodňanov dvor
Budatínska
Chlmecké námestie
Do Rosiny
Do Rovní
Estakáda
Furmanská cesta
Hyrovská
Jalcová
Kapria
Katedrálne námestie
Kubelíkova
Mojšova Lúčka
Mostná
Na Horevaží
Na Hôrke
Na Majerisku
Na Rovniach
Na Sihoti
Na Stráni
Nemocničná
Obvodová
Osíková
Oškerdská cesta
Pod Hôrkou
Rondel
Sad na Studničkách
Sv. Cyrila a Metoda
Sv. Svorada a Benedikta
Zlatné
Úhoria
Čepiel
Ľavobrežná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

9. mája (osm), Kolmá (minv) w104428598
9. mája (osm), Závoz (minv) w104428659
9. mája (osm), Cintorínska (minv) w104429051
Agátová (osm), Bystrická (minv) w293522950
Agátová (osm), Zástranská (minv) w104477963
Alexandra Rudnaya (osm), Vojtecha Spanyola (minv) w155827784
Alexyho (osm), Dlhá (minv) w198227094
Alexyho (osm), Mariánske námestie (minv) w198226746
Alexyho (osm), Dlhá (minv) w198226492
Alexyho (osm), Drozdia (minv) w198226746
Alexyho (osm), Dlhá (minv) w198226804
Alexyho (osm), Dlhá (minv) w198227242
Alexyho (osm), Drozdia (minv) w198226988
Alexyho (osm), Lipňová (minv) w198226746
Alexyho (osm), Burianova medzierka (minv) w198227025
Alexyho (osm), Drozdia (minv) w198227025
Ametystová (osm), Ipeľská (minv) w71598537
Andreja Kmeťa (osm), Pod Laščeky (minv) w155964820
Andreja Kmeťa (osm), Na Záchrastí (minv) w155963244
Andreja Kmeťa (osm), Pod Laščeky (minv) w155964908
Andreja Kmeťa (osm), Na Záchrastí (minv) w155963790
Andreja Kmeťa (osm), Pod Laščeky (minv) w155964916
Andreja Kmeťa (osm), Pod Laščeky (minv) w155965081
Andreja Kmeťa (osm), Pod Laščeky (minv) w155963369
Andreja Kmeťa (osm), Potočná (minv) w155963894
Andreja Kmeťa (osm), Pod Adamovcom (minv) w155963369
Andreja Kmeťa (osm), Scheerova (minv) w155964971
Andreja Kmeťa (osm), Scheerova (minv) w155964519
Antona Bielka (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w71598542
Antona Bielka (osm), Mýtna (minv) w71598542
Banícka (osm), Hlavátková (minv) w71598408
Banícka (osm), Slovenských dobrovoľníkov (minv) w71598360
Banícka (osm), Námestie hrdinov (minv) w71598395
Banícka (osm), Mesačná (minv) w71598354
Banícka (osm), Hlavátková (minv) w71598336
Banícka (osm), Priehradná (minv) w71598339
Banícka (osm), Priehradná (minv) w71598354
Belicová (osm), Pažite (minv) w104483355
Biela (osm), Mládežnícka (minv) w156062671
Blankytná (osm), Emanuela Fila (minv) w156064985
Bláhova (osm), Tehelná (minv) w152096836
Bláhova (osm), Na hôrke (minv) w152096908
Bláhova (osm), Zelená (minv) w152096874
Boncova (osm), Ku škôlke (minv) w284062518
Boncova (osm), Bytčianska (minv) w284062591
Bottova (osm), Holubia (minv) w155964817
Bottova (osm), Pekná (minv) n8765694659
Bottova (osm), Na Bárek (minv) n2880516672
Bottova (osm), Pekná (minv) w155963358
Bratislavská (osm), Matuškova (minv) w156080438
Bratislavská (osm), Matuškova (minv) w156083275
Bratislavská (osm), Nezvalova (minv) w155964493
Brodňanská (osm), Hollého (minv) w198085964
Brodňanská (osm), Kuzmányho (minv) w198085989
Brodňanská (osm), Kostolná (minv) w198086072
Brodňanská (osm), Na lány (minv) w198086148
Bukovinská (osm), Pstruhová (minv) w104478110
Bukovinská (osm), K cintorínu (minv) w104478073
Bukovinská (osm), Jána Kalinčiaka (minv) w104478175
Bukovinská (osm), Kuzmányho (minv) w104478154
Burianova medzierka (osm), Drozdia (minv) n8762193401
Burianova medzierka (osm), Alexyho (minv) n8762193401
Burianova medzierka (osm), Do toboliny (minv) n8762193405
Bystrická (osm), Mydlárska (minv) w71597678
Bystrická (osm), Agátová (minv) w71597771
Bystrická (osm), Do Magúr (minv) w71597715
Bystrická (osm), Záhumenská (minv) w71597698
Bystrická (osm), Na skotni (minv) w71597652
Bystrická (osm), Na kopci (minv) w296255121
Bytčianska (osm), Samuela Timona (minv) w198226621
Bytčianska (osm), Samuela Timona (minv) w198226630
Bytčianska (osm), Samuela Timona (minv) w198227151
Bytčianska (osm), Na stanicu (minv) w198227109
Bytčianska (osm), Lieňová (minv) w291658358
Bytčianska (osm), Samuela Timona (minv) w198227153
Bytčianska (osm), Samuela Timona (minv) w198226477
Bytčianska (osm), Na lány (minv) w198226472
Bytčianska (osm), Samuela Timona (minv) w198227060
Bytčianska (osm), Samuela Timona (minv) w198227221
Bytčianska (osm), Boncova (minv) w198226814
Bytčianska (osm), Na stanicu (minv) w198226812
Béžová (osm), Repkovského (minv) w844755444
Béžová (osm), Martina Rázusa (minv) w156064878
Cesta k vodojemu (osm), Hattalova (minv) w285783728
Cesta k vodojemu (osm), Na Záchrastí (minv) w75128739
Cesta na záhumnie (osm), Lesná (minv) w75129018
Cesta na štadión (osm), Kapustná (minv) w460582783
Cesta na štadión (osm), Podskaličná (minv) w104428591
Chalupkova (osm), Dolná Trnovská (minv) w71597820
Chalupkova (osm), Jastrabia (minv) w71597350
Chalupkova (osm), Osvety (minv) w71598309
Cintorínska (osm), 9. mája (minv) w101944773
Cintorínska (osm), 9. mája (minv) w101945036
Dedinská (osm), Horný val (minv) w104478191
Dedinská (osm), Dlhá (minv) w192725575
Dedinská (osm), Horný val (minv) w104477992
Dedinská (osm), Oslobodenia (minv) w192725529
Dedinská (osm), Dlhá (minv) w192725529
Dedinská (osm), Dlhá (minv) w192725504
Dedinská (osm), Rybné námestie (minv) w192725504
Dedinská (osm), Oslobodenia (minv) w192725575
Dedinská (osm), Horská (minv) w192725504
Dedinská (osm), Dlhá (minv) w104477998
Dedinská (osm), Oslobodenia (minv) w104477998
Dedinská (osm), Kostolná (minv) w104478030
Dlhá (osm), Oslobodenia (minv) w296730970
Dlhá (osm), Na lány (minv) w71597664
Dlhá (osm), Na lány (minv) w71597699
Dlhá (osm), Železničná (minv) w296730971
Dlhá (osm), Na lány (minv) w71597762
Dlhá (osm), Na lány (minv) w71597672
Dlhá (osm), Dedinská (minv) w71597219
Dlhá (osm), Oslobodenia (minv) w71597219
Dlhá (osm), Oslobodenia (minv) w71597254
Dlhá (osm), Dedinská (minv) w71597254
Dlhá (osm), Kultúrna (minv) w71597650
Dlhá (osm), Alexyho (minv) w71597524
Dlhá (osm), Alexyho (minv) w71597510
Dlhá (osm), Alexyho (minv) w71597497
Dlhá (osm), Alexyho (minv) w71597558
Dlhá (osm), Kultúrna (minv) w71596789
Dlhá (osm), Dedinská (minv) w296730970
Do Brezičia (osm), Kálov (minv) w101883516
Do Brezníka (osm), Gazdova (minv) w101883242
Do Brezníka (osm), Záhradnícka (minv) w101882777
Do Brezníka (osm), Gazdova (minv) w101883059
Do Brezníka (osm), Záhradnícka (minv) w101883059
Do Brezníka (osm), Gazdova (minv) w101882777
Do Brezníka (osm), Dolný val (minv) w101883235
Do Medzilužia (osm), Mariánske námestie (minv) w75128578
Do Medzilužia (osm), Osvety (minv) w75128578
Do Medzilužia (osm), Osvety (minv) w75129084
Do Medzilužia (osm), Osvety (minv) w75129125
Do Medzilužia (osm), Osvety (minv) w75128646
Do Medzilužia (osm), Osvety (minv) w285783740
Do Rovní (osm), Sládkovičova (minv) w101957664
Do Rovní (osm), Do rovní (minv) w101957664
Do Rovní (osm), Do rovní (minv) w101958597
Do Rovní (osm), Do rovní (minv) w101958948
Do Stošky (osm), Hodžova (minv) w153206856
Do Stávku (osm), Pod Skalkou (minv) w101883527
Do Stávku (osm), Mikuláša Nigriniho (minv) w462142814
Do Stávku (osm), Potočná (minv) w101883475
Do parku (osm), Orgovánová (minv) w285783797
Do parku (osm), Kortinská (minv) w285783829
Do parku (osm), Do toboliny (minv) w75128710
Do parku (osm), Drozdia (minv) w285783829
Do parku (osm), Pernikárska (minv) w75128669
Dolná (osm), Skotňa (minv) w285783815
Dolná (osm), Zástranská (minv) w285783685
Dolná (osm), Závozská (minv) w285783815
Dolná Trnovská (osm), Kortinská (minv) w101882936
Dolná Trnovská (osm), Kortinská (minv) w101883613
Dolná Trnovská (osm), Ku studienke (minv) w101883530
Dolná Trnovská (osm), Chalupkova (minv) w80004878
Dolný val (osm), Slovenských dobrovoľníkov (minv) w155965108
Dolný val (osm), Pstruhová (minv) w155965108
Dolný val (osm), Do Brezníka (minv) w155965097
Drozdia (osm), Lipňová (minv) w148035395
Drozdia (osm), Stará dedina (minv) w284062640
Drozdia (osm), Makovického (minv) w148035131
Drozdia (osm), Do parku (minv) w148035263
Drozdia (osm), Alexyho (minv) w148035298
Drozdia (osm), Kortinská (minv) w148035263
Drozdia (osm), Lipňová (minv) w148035298
Drozdia (osm), Mariánske námestie (minv) w148035298
Druhá (osm), Ďatlia (minv) w282396476
Družstevná (osm), Na chotári (minv) w152096928
Družstevná (osm), Hlavná cesta (minv) w152096821
Družstevná (osm), Pod Grendel (minv) w152096025
Družstevná (osm), J. M. Hurbana (minv) w152097009
Družstevná (osm), Hlavná cesta (minv) w152096139
Družstevná (osm), Hlavná cesta (minv) w152096565
Emanuela Fila (osm), Fialová (minv) w104429848
Emanuela Fila (osm), Blankytná (minv) w104428747
Energetikov (osm), Kapustná (minv) w156063979
Energetikov (osm), Kultúrna (minv) w156062862
Energetikov (osm), Kostolná (minv) w156064876
Energetikov (osm), Záhumenská (minv) w156064258
Farská ulička (osm), Záhumenská (minv) w155965150
Farská ulička (osm), Slnečná (minv) w155963349
Farská ulička (osm), Slnečná (minv) w155965141
Ferka Urbánka (osm), Letná (minv) w460605796
Ferka Urbánka (osm), Pod Skalkou (minv) w460605791
Fialková (osm), Pod vinicou (minv) w977036225
Fialková (osm), Lipovecká (minv) w198226960
Fialková (osm), Stehličia (minv) w198226960
Fialková (osm), Stará dedina (minv) w198227234
Fialková (osm), Kožov dvor (minv) w198226969
Fialková (osm), Pod vinicou (minv) w198226655
Fialová (osm), Popperovská (minv) w156064307
Fialová (osm), Emanuela Fila (minv) w203522532
Framborská (osm), Jána Mičicu (minv) n9048877084
Framborská (osm), Zúbekova (minv) w155965180
Gazdova (osm), Do Brezníka (minv) w192725510
Gazdova (osm), Záhradnícka (minv) w192725510
Gazdova (osm), Záhradnícka (minv) w192725541
Gazdova (osm), Do Brezníka (minv) w192725562
Gazdova (osm), Do Brezníka (minv) w192725499
Gazdova (osm), Záhradnícka (minv) w192725562
Granátová (osm), Sasinkova (minv) w71598399
Granátová (osm), Rybné námestie (minv) w71598387
Hanušákova (osm), Ku krížu (minv) w101958016
Hanušákova (osm), Na chotári (minv) w101958016
Hattalova (osm), Zádubanská (minv) w71597521
Hattalova (osm), Zaroháčovská (minv) w71597673
Hattalova (osm), Cesta k vodojemu (minv) w71597577
Hlavná cesta (osm), Družstevná (minv) w198226943
Hlavná cesta (osm), Družstevná (minv) w198226859
Hlavná cesta (osm), Družstevná (minv) w198226553
Hlavná cesta (osm), Cintorínska (minv) w198226681
Hlavná cesta (osm), Školský dvor (minv) w198226617
Hlavátková (osm), Priehradná (minv) w104483099
Hlavátková (osm), Jezuitská (minv) w104483099
Hlavátková (osm), Na stráni (minv) w104483011
Hlavátková (osm), Banícka (minv) w104483444
Hlavátková (osm), Banícka (minv) w104483079
Hlavátková (osm), Kultúrna (minv) w104483099
Hlavátková (osm), Skotňová (minv) w104483269
Hlavátková (osm), Šibeničná (minv) w104483157
Hlinská (osm), Gabajova (minv) n1984487306
Hodžova (osm), Do Stošky (minv) r2525982
Hodžova (osm), Pod cintorínom (minv) w155963356
Hodžova (osm), Dolný val (minv) w155963429
Hodžova (osm), Labutia (minv) w155963429
Hollého (osm), Karasová (minv) n3191441281
Holubia (osm), Makovického (minv) w148035424
Holubia (osm), Štaffenovský dvor (minv) w284062653
Holubia (osm), Bottova (minv) w148035369
Holubia (osm), Šenkárovská (minv) w284062636
Holubia (osm), Skotňová (minv) w284062654
Hore humnami (osm), Podskaličná (minv) w1136005550
Hore vŕškom (osm), Ovocinárska (minv) w75128678
Hore vŕškom (osm), Horská (minv) w75128824
Hore vŕškom (osm), Lipovecká (minv) w75129150
Hore vŕškom (osm), Radlinského (minv) w75128726
Hore vŕškom (osm), Horská (minv) w75128577
Hore vŕškom (osm), Ovocinárska (minv) w75129225
Hore vŕškom (osm), Ovocinárska (minv) w75128574
Horná (osm), Lipovecká (minv) w285783546
Horná (osm), Lipovecká (minv) w285783737
Horná (osm), Sadová (minv) w75128812
Horná (osm), Lipovecká (minv) w285783806
Horná Trnovská (osm), Červená (minv) w101882960
Horná Trnovská (osm), Štefana Furdeka (minv) w101882991
Horná Trnovská (osm), Námestie hrdinov (minv) w101883364
Horná Trnovská (osm), Na Záchrastí (minv) w101882803
Horná Trnovská (osm), Na Záchrastí (minv) w101883581
Horná Trnovská (osm), Na Záchrastí (minv) w101882999
Horná Trnovská (osm), Na Záchrastí (minv) w101882799
Horná Trnovská (osm), Za kostolom (minv) w101883575
Hornádska (osm), Bratislavská (minv) w101883117
Horný val (osm), Drozdia (minv) n8762193398
Horný val (osm), Oslobodenia (minv) w155963197
Horný val (osm), Snežnická cesta (minv) w155963454
Horný val (osm), Dedinská (minv) w155964518
Horný val (osm), Oslobodenia (minv) w155963459
Horný val (osm), Hattalova (minv) w155964897
Horný val (osm), Oslobodenia (minv) w155964975
Horný val (osm), Oslobodenia (minv) w155964522
Horný val (osm), Dedinská (minv) w155965039
Horný val (osm), Oslobodenia (minv) w155964592
Horný val (osm), Oslobodenia (minv) w155964411
Horská (osm), Rybné námestie (minv) w198227119
Horská (osm), Hore vŕškom (minv) w198226906
Horská (osm), Kolmá (minv) w198227188
Horská (osm), Dedinská (minv) w198227119
Horská (osm), Dlhá (minv) w198227119
Hričovská (osm), Pod cintorínom (minv) w292477561
Hričovská (osm), Pod majerom (minv) w292477588
Hričovská (osm), Šenkárovská (minv) w104478165
Hričovská (osm), Stará dedina (minv) w292477588
Hronská (osm), Mládeže (minv) w461212709
Ipeľská (osm), Nezvalova (minv) w101958210
Ipeľská (osm), Ametystová (minv) w101958641
J. M. Geromettu (osm), Agátová (minv) n10929632533
J. Tombora (osm), Školská (minv) w71598840
J. Tombora (osm), Belicová (minv) w71598840
Jabloňová (osm), Radlinského (minv) w153069778
Jabloňová (osm), Krížna (minv) w153069508
Jabloňová (osm), Krížna (minv) w153069740
Jabloňová (osm), Štrková (minv) w153069638
Jantárová (osm), Nezvalova (minv) w71598347
Jastrabia (osm), Brodňanov dvor (minv) w148035416
Jastrabia (osm), Chalupkova (minv) w284062635
Jastrabia (osm), Šenkárovská (minv) w148035416
Jazmínová (osm), Na kopci (minv) w156064389
Jedľová (osm), Šibeničná (minv) w153069584
Jesenského (osm), Purpurová (minv) w155960516
Jozefa Vuruma (osm), Zástranská (minv) w155964829
Jozefa Vuruma (osm), Jezuitská (minv) w155965179
Jozefa Vuruma (osm), Spojná (minv) n2673413644
Juraja Závodského (osm), Kapustná (minv) w104429469
Jána Kalinčiaka (osm), Na cintorín (minv) w155963331
Jána Kalinčiaka (osm), Bukovinská (minv) w155963400
Jána Kalinčiaka (osm), Zádubanská (minv) w155964638
Jána Kalinčiaka (osm), Zádubanská (minv) w155965173
Jána Kalinčiaka (osm), Stračia (minv) w155965025
Jána Čajdu (osm), Zádubanská (minv) w152096400
Jánošíkova (osm), Oblúková (minv) w155963385
Jánošíkova (osm), Šenkárovská (minv) w155964930
K Rochovici (osm), Ku krížu (minv) w284062609
K Rochovici (osm), Sládkovičova (minv) w702374088
K Rochovici (osm), Sládkovičova (minv) w148035097
K Rochovici (osm), Údolná (minv) w148035419
K Rochovici (osm), Na priekope (minv) w284062602
K cintorínu (osm), Rakové (minv) w152096833
K cintorínu (osm), Bukovinská (minv) w152096944
K cintorínu (osm), Rakové (minv) r16683816
K cintorínu (osm), Ostriežová (minv) w152096986
K cintorínu (osm), Rakové (minv) w152096835
Kapustná (osm), Juraja Závodského (minv) w198086063
Kapustná (osm), Pri Kysuci (minv) w198085833
Kapustná (osm), Energetikov (minv) w198085940
Kapustná (osm), Cesta na štadión (minv) w198085683
Kapustná (osm), Kostolná (minv) w198085866
Karasová (osm), Štúrova (minv) w104483208
Karasová (osm), Na hôrke (minv) w104482979
Klemensova (osm), Strážovská (minv) w155958475
Klimovské (osm), Školská (minv) w101883705
Kopanice (osm), Laborecká (minv) w71598803
Kopanice (osm), Národná (minv) w71598827
Kortinská (osm), Stračia (minv) w73807243
Krížna (osm), Jabloňová (minv) w104429419
Krížna (osm), Jabloňová (minv) w104429881
Ku krížu (osm), Hanušákova (minv) w198085763
Ku krížu (osm), K Rochovici (minv) w198085758
Ku krížu (osm), Na chotári (minv) w198085763
Ku studienke (osm), Údolná (minv) w198085974
Ku studienke (osm), Dolná Trnovská (minv) w279408407
Ku studienke (osm), Stehličia (minv) w198086039
Ku škôlke (osm), Boncova (minv) w203411582
Kukučínova (osm), Zábrehy (minv) w155988931
Kuzmányho (osm), Brodňanská (minv) w155963313
Kuzmányho (osm), Bukovinská (minv) w155960604
Kálov (osm), Na Tobolky (minv) w155963257
Kálov (osm), Do Brezičia (minv) w155964750
Kálov (osm), Snežnická cesta (minv) w155963370
Laborecká (osm), Kopanice (minv) w101958248
Labutia (osm), Horný val (minv) w148035304
Labutia (osm), Richtárska (minv) w177068673
Labutia (osm), Dolný val (minv) w284062617
Labutia (osm), Zádubanská (minv) w148035285
Lesná (osm), Cesta na záhumnie (minv) w153206841
Letná (osm), Ferka Urbánka (minv) w203515149
Letná (osm), Nábrežie Rajčianky (minv) w156063134
Liesková (osm), Pavla Mudroňa (minv) w1125863494
Lieňová (osm), Hanušákova (minv) w104483340
Lieňová (osm), Ďatlia (minv) w104483027
Lieňová (osm), Požiarnická (minv) w104483127
Lieňová (osm), Bytčianska (minv) w104483143
Lieňová (osm), Štaffenovský dvor (minv) w104483398
Lieňová (osm), Zábrežná (minv) w104483217
Lipovecká (osm), Stehličia (minv) w71597920
Lipovecká (osm), Horná (minv) w71597800
Lipovecká (osm), Horná (minv) w71597802
Lipovecká (osm), Horná (minv) w71597784
Lipovecká (osm), Zelená (minv) w293569255
Lipovecká (osm), Horná (minv) w71597792
Lipovecká (osm), Hore vŕškom (minv) w71597852
Lipovecká (osm), Fialková (minv) w71597920
Lipňová (osm), Kortinská (minv) w104483201
Lipňová (osm), Alexyho (minv) w104483153
Lipňová (osm), Drozdia (minv) w104483153
Lipňová (osm), Mariánske námestie (minv) w104483153
Lipňová (osm), Požiarnická (minv) w104483174
Lipňová (osm), Drozdia (minv) w104482981
M. R. Štefánika (osm), Námestie gen. M. R. Štefánika (minv) n8729061636
M. Šinského (osm), Žltá (minv) w188642262
M. Šinského (osm), Na stave (minv) w71598856
M. Šinského (osm), M. R. Štefánika (minv) w71598894
M. Šinského (osm), Sad SNP (minv) w71598862
Makovického (osm), Drozdia (minv) w155965136
Makovického (osm), Holubia (minv) n8765694652
Makovického (osm), Na stanicu (minv) w155963421
Malinová (osm), Štrková (minv) w152096974
Malá (osm), Štúrova (minv) w203406515
Mariánske námestie (osm), Do Medzilužia (minv) w155964543
Mariánske námestie (osm), Drozdia (minv) w155964528
Mariánske námestie (osm), Záhradná (minv) w155964498
Mariánske námestie (osm), Radničná (minv) w155963830
Mariánske námestie (osm), Nižedvorská (minv) w155964541
Mariánske námestie (osm), Osvety (minv) w155964543
Mariánske námestie (osm), Ostriežová (minv) w155964487
Mariánske námestie (osm), Alexyho (minv) w155964528
Mariánske námestie (osm), Lipňová (minv) w155964528
Martina Rázusa (osm), Béžová (minv) w155963398
Martina Rázusa (osm), Železničná (minv) w156083258
Matuškova (osm), Riečna (minv) w71596025
Matuškova (osm), Bratislavská (minv) w71595859
Matuškova (osm), Bratislavská (minv) w71595876
Matuškova (osm), Bratislavská (minv) w71595734
Matuškova (osm), Pod Laščeky (minv) w71595882
Matuškova (osm), Bratislavská (minv) w71595740
Mesačná (osm), Priehradná (minv) w152096417
Mesačná (osm), Na priekope (minv) w152096573
Mesačná (osm), Skotňová (minv) w152096573
Mesačná (osm), Na stave (minv) w1163455182
Mesačná (osm), Banícka (minv) w152096417
Mesačná (osm), Na Slini (minv) w152096015
Mesačná (osm), Na Slini (minv) w152096964
Mesačná (osm), Do rovní (minv) w152096164
Mesačná (osm), Pod Bukovinou (minv) w152096164
Mesačná (osm), Prúty (minv) w152096762
Mesačná (osm), Priehradná (minv) w152096815
Mikuláša Dohnányho (osm), Pod Dielce (minv) w153206869
Mikuláša Dohnányho (osm), Študentská (minv) w153206869
Mikuláša Dohnányho (osm), Strážovská (minv) w153206869
Mikuláša Dohnányho (osm), Strážovská (minv) w153206854
Mikuláša Dohnányho (osm), Škorvánkov dvor (minv) w153206842
Mikuláša Dohnányho (osm), Strážovská (minv) w153206894
Mikuláša Nigriniho (osm), Do Stávku (minv) w156063957
Mládežnícka (osm), Biela (minv) w104429403
Mládežnícka (osm), Uhoľná (minv) w104429866
Mojšova Lúčka (osm), Stará Mojšova lúčka (minv) w104483483
Mojšova Lúčka (osm), Mojšová lúčka (minv) w104483464
Mojšova Lúčka (osm), Stará Mojšova lúčka (minv) w104483310
Mojšova Lúčka (osm), Mojšová lúčka (minv) w104483434
Mojšova Lúčka (osm), Mojšová lúčka (minv) w104483183
Mojšova Lúčka (osm), Mojšová lúčka (minv) w104483270
Mojšova Lúčka (osm), Ostriežová (minv) w299879917
Mýtna (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w198226473
Mýtna (osm), Antona Bielka (minv) w198226768
Mýtna (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w198226708
Mýtna (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w198226768
Na Bárek (osm), Bottova (minv) w1128056111
Na Bárek (osm), Uhoľná (minv) w101883481
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227300
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226650
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227098
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226523
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226760
Na Hôrke (osm), Vrania (minv) w198226760
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226601
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226659
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226490
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w984934913
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w291658280
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226666
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226613
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226496
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227015
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226954
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226754
Na Hôrke (osm), Bláhova (minv) w198226754
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226888
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227324
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w291658369
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227284
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226571
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226852
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226471
Na Hôrke (osm), Belicová (minv) w198226852
Na Hôrke (osm), Štúrova (minv) w198226852
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226847
Na Hôrke (osm), Štúrova (minv) w198226847
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226577
Na Hôrke (osm), Štúrova (minv) w198226577
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w291658360
Na Hôrke (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w291658360
Na Hôrke (osm), Karasová (minv) w198226571
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226493
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227314
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227120
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226649
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227180
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226563
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227333
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227128
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226469
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227083
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226455
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226925
Na Hôrke (osm), Riečna (minv) w198226455
Na Majerisku (osm), Zádubanská (minv) w198226789
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198227028
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198227310
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198226789
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198226468
Na Majerisku (osm), Kolmá (minv) w198226468
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198227189
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198226750
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198226779
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198226834
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198226802
Na Rovniach (osm), Na rovniach (minv) w461212711
Na Rovniach (osm), Na rovniach (minv) w461212714
Na Rovniach (osm), Na rovniach (minv) w156064351
Na Rovniach (osm), Na rovniach (minv) w1125836276
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w156082309
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w156082556
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w156082093
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w156080212
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w156082688
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w156082709
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w156083636
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w156080103
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w156080238
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w156081697
Na Stráni (osm), Na stráni (minv) w1130705699
Na Stráni (osm), Hlavátková (minv) w1130705699
Na Stráni (osm), Na stráni (minv) w73807325
Na Stráni (osm), Na stráni (minv) w1130705697
Na Tobolky (osm), Jabloňová (minv) w198085877
Na Záchrastí (osm), Cesta k vodojemu (minv) w71597221
Na Záchrastí (osm), Potočná (minv) w71597311
Na Záchrastí (osm), Andreja Kmeťa (minv) w71597309
Na Záchrastí (osm), Potočná (minv) w71597301
Na Záchrastí (osm), Horná Trnovská (minv) w71596992
Na Záchrastí (osm), Horná Trnovská (minv) w71597012
Na Záchrastí (osm), Horná Trnovská (minv) w71597036
Na Záchrastí (osm), Horná Trnovská (minv) w71597052
Na Zápletí (osm), Pod Grendel (minv) w104429147
Na Zápletí (osm), Zúbekova (minv) w104429147
Na Zápletí (osm), Na skotni (minv) w104428916
Na dolinu (osm), Na stráni (minv) w282396479
Na dolinu (osm), Vysoká (minv) w203413459
Na kopci (osm), Sad SNP (minv) w101959160
Na kopci (osm), Bystrická (minv) w101958850
Na lány (osm), Dlhá (minv) w75128623
Na lány (osm), Brodňanská (minv) w285783970
Na lány (osm), Dlhá (minv) w75129348
Na lány (osm), Dlhá (minv) w75128876
Na lány (osm), Dlhá (minv) w75128920
Na lány (osm), Bytčianska (minv) w75129254
Na priekope (osm), Mesačná (minv) w187672049
Na priekope (osm), Skotňová (minv) w187672049
Na stanicu (osm), Makovického (minv) w71597171
Na starej hradskej (osm), Pekná (minv) w75128680
Na starej hradskej (osm), Pekná (minv) w75129194
Na starej hradskej (osm), Oslobodenia (minv) w75128943
Na starej hradskej (osm), Medzi plotmi (minv) w75129369
Na starej hradskej (osm), Tretia (minv) w285783759
Na stave (osm), M. Šinského (minv) w155990341
Na Šefranici (osm), Tyrkysová (minv) w155963912
Nezvalova (osm), Ipeľská (minv) w153069032
Nezvalova (osm), Jantárová (minv) w153069682
Nižedvorská (osm), Mariánske námestie (minv) w198227257
Nižedvorská (osm), Údolná (minv) w198227181
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w156061250
Nový Domov (osm), Kolmá (minv) w101957914
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w156063365
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w156064189
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w101957605
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w101958425
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w101958409
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w101958770
Nábrežie Rajčianky (osm), Letná (minv) w156081056
Námestie hrdinov (osm), Horná Trnovská (minv) w285783889
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Šťuková (minv) w152096321
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Na hôrke (minv) w152096798
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Mýtna (minv) w152096851
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Prvá (minv) w152096420
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Mýtna (minv) w152096828
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Antona Bielka (minv) w152097002
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Mýtna (minv) w152097002
Národná (osm), Kopanice (minv) w155988859
Oblúková (osm), Jánošíkova (minv) w203413465
Oblúková (osm), Na Straník (minv) w203413573
Ohradská (osm), Strážovská (minv) w101883513
Okrová (osm), Révaiovská (minv) w285783549
Ondavská (osm), Sasinkova (minv) w101945231
Ondavská (osm), Sasinkova (minv) w101945302
Orgovánová (osm), Do parku (minv) w71597300
Oslobodenia (osm), Na starej hradskej (minv) w153069366
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w152096300
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w153069550
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w152096879
Oslobodenia (osm), Dlhá (minv) w152096620
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w153069457
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w153069102
Oslobodenia (osm), Dedinská (minv) w274652878
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w152096330
Oslobodenia (osm), Dedinská (minv) w152096620
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w152096849
Oslobodenia (osm), Dlhá (minv) w274652878
Oslobodenia (osm), Dlhá (minv) w274652879
Oslobodenia (osm), Dedinská (minv) w274652879
Osloboditeľov (osm), Dolná Trnovská (minv) w156063350
Ostriežová (osm), K cintorínu (minv) w104483240
Ostriežová (osm), Mariánske námestie (minv) w104483237
Osvety (osm), Do Medzilužia (minv) w152096104
Osvety (osm), Do Medzilužia (minv) w152096976
Osvety (osm), Do Medzilužia (minv) w152096039
Osvety (osm), Do Medzilužia (minv) w152096945
Osvety (osm), Chalupkova (minv) w153206821
Osvety (osm), Mariánske námestie (minv) w152096909
Osvety (osm), Kultúrna (minv) w153069215
Osvety (osm), Do Medzilužia (minv) w152096909
Osvety (osm), Kostolná (minv) w153069258
Ovocinárska (osm), Pod vinicou (minv) w101882738
Ovocinárska (osm), Hore vŕškom (minv) w101882809
Ovocinárska (osm), Hore vŕškom (minv) w101883270
Ovocinárska (osm), Hore vŕškom (minv) w101883234
P. O. Hviezdoslava (osm), Národná (minv) w155989192
Pavla Mudroňa (osm), Liesková (minv) w156082036
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71597989
Pažite (osm), Belicová (minv) w71597863
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71597979
Pažite (osm), Riečna (minv) w296255118
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71597997
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71598005
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71598012
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71598023
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71598031
Pažite (osm), Pod sadom (minv) w296255125
Pažite (osm), Priehradná (minv) w71597871
Pekná (osm), Na starej hradskej (minv) w459640934
Pekná (osm), Na starej hradskej (minv) w459640936
Pekná (osm), Bottova (minv) w459640944
Pekná (osm), Bottova (minv) w459640941
Pekná (osm), Požiarnická (minv) w459640958
Pekná (osm), Požiarnická (minv) w459640956
Pekná (osm), Richtárska (minv) w459640942
Pernikárska (osm), Potoky (minv) w155964552
Pernikárska (osm), Richtárska (minv) w155964552
Pittsburgská (osm), Bulharská (minv) n1956836954
Pittsburgská (osm), Bulharská (minv) n1954880157
Pod Adamovcom (osm), Andreja Kmeťa (minv) w282396444
Pod Adamovcom (osm), Pod Laščeky (minv) w282396444
Pod Bukovinou (osm), Mesačná (minv) w203406484
Pod Bukovinou (osm), Do rovní (minv) w203406484
Pod Dielce (osm), Strážovská (minv) w71597790
Pod Dielce (osm), Študentská (minv) w71597790
Pod Grendel (osm), Zúbekova (minv) w80005291
Pod Grendel (osm), Na Zápletí (minv) w80005291
Pod Grendel (osm), Družstevná (minv) w101883343
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w155989737
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w155989130
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w155989031
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w155989667
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w155989571
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w155990697
Pod Laščeky (osm), Andreja Kmeťa (minv) w198226753
Pod Laščeky (osm), Andreja Kmeťa (minv) w198226924
Pod Laščeky (osm), Matuškova (minv) w198227332
Pod Laščeky (osm), Andreja Kmeťa (minv) w198226856
Pod Laščeky (osm), Andreja Kmeťa (minv) w198227117
Pod Laščeky (osm), Andreja Kmeťa (minv) w198227277
Pod Laščeky (osm), Pod Adamovcom (minv) w198226753
Pod Skalkou (osm), Do Stávku (minv) w198226691
Pod Skalkou (osm), Šoltésovej (minv) w291658354
Pod Skalkou (osm), Šoltésovej (minv) w198226459
Pod Skalkou (osm), Ferka Urbánka (minv) w198226504
Pod Skalkou (osm), Šoltésovej (minv) w198226873
Pod hliniskom (osm), B. S. Timravy (minv) w71598762
Pod jarkom (osm), Spojná (minv) w104429016
Pod majerom (osm), Hričovská (minv) w203406522
Pod majerom (osm), Stará dedina (minv) w203406522
Pod sadom (osm), Pažite (minv) w104428114
Pod vinicou (osm), Ovocinárska (minv) w104428901
Pod vinicou (osm), Fialková (minv) w104429421
Pod vinicou (osm), Fialková (minv) w104428789
Pod vinicou (osm), Ďatlia (minv) w104428867
Podskaličná (osm), Hore humnami (minv) w198085805
Podskaličná (osm), Cesta na štadión (minv) w198085886
Popperovská (osm), Fialová (minv) w1120838086
Potoky (osm), Richtárska (minv) w101957702
Potoky (osm), Pernikárska (minv) w101957702
Potoky (osm), Richtárska (minv) w101958265
Potočná (osm), Záchrastie (minv) w104428623
Potočná (osm), Záchrastie (minv) w104429108
Potočná (osm), Na Záchrastí (minv) w104429144
Potočná (osm), Záchrastie (minv) w104429662
Potočná (osm), Andreja Kmeťa (minv) w104428743
Potočná (osm), Záchrastie (minv) w366295189
Potočná (osm), Záchrastie (minv) w104428283
Potočná (osm), Na Záchrastí (minv) w104428943
Potočná (osm), Do Stávku (minv) w460605800
Požiarnická (osm), Skotňová (minv) w198226826
Požiarnická (osm), Hlavná cesta (minv) w198226528
Požiarnická (osm), Lieňová (minv) w198227033
Požiarnická (osm), Lipňová (minv) w198227162
Požiarnická (osm), Pekná (minv) w198226763
Požiarnická (osm), Pekná (minv) w198227203
Predmestská (osm), Hlboká cesta (minv) w155989767
Pri Kysuci (osm), Kapustná (minv) w198226957
Pri Kysuci (osm), Dolný val (minv) w198227255
Pri Kysuci (osm), Medzi plotmi (minv) w198226651
Priehradná (osm), Jezuitská (minv) w292477556
Priehradná (osm), Mesačná (minv) w104478185
Priehradná (osm), Mesačná (minv) w292477554
Priehradná (osm), Zádubanská (minv) w104478124
Priehradná (osm), Slovenských dobrovoľníkov (minv) w104477973
Priehradná (osm), Pažite (minv) w104478060
Priehradná (osm), Banícka (minv) w104477947
Priehradná (osm), Banícka (minv) w104478185
Priehradná (osm), Jezuitská (minv) w292477559
Priehradná (osm), Hlavátková (minv) w292477559
Priehradná (osm), Kultúrna (minv) w292477559
Prielohy (osm), Jána Reka (minv) w155825138
Prvá (osm), Na skotni (minv) w203413580
Prvá (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w203413523
Prúty (osm), Mesačná (minv) w321887515
Pstruhová (osm), Rakové (minv) w104483093
Pstruhová (osm), Rakové (minv) w104483449
Pstruhová (osm), Slovenských dobrovoľníkov (minv) w104483202
Pstruhová (osm), Bukovinská (minv) w104483167
Pstruhová (osm), Dolný val (minv) w104483202
Purpurová (osm), Jesenského (minv) w156064319
Radlinského (osm), Jabloňová (minv) w155963357
Radlinského (osm), Hore vŕškom (minv) w155964057
Radová (osm), Hattalova (minv) w75128616
Radová (osm), Západná (minv) w75129133
Radová (osm), Západná (minv) w286810119
Radová (osm), Západná (minv) w286810118
Rakové (osm), Brodňanská (minv) w101958252
Rakové (osm), K cintorínu (minv) w101958232
Rakové (osm), Pstruhová (minv) w101957459
Rakové (osm), K cintorínu (minv) w101958537
Rakové (osm), Jána Mičicu (minv) w101959183
Rakové (osm), Pstruhová (minv) w101958492
Rakové (osm), Na Slini (minv) w101958607
Rakové (osm), Richtárska (minv) w101958254
Richtárska (osm), Pernikárska (minv) w203413474
Richtárska (osm), Labutia (minv) w203413623
Richtárska (osm), Potoky (minv) w203413474
Riečna (osm), Zelená (minv) w152096977
Riečna (osm), Pažite (minv) w153068895
Riečna (osm), Matuškova (minv) w153069775
Riečna (osm), Na hôrke (minv) w153069330
Roľnícka (osm), Ďatlia (minv) w322079343
Rybné námestie (osm), Dedinská (minv) w299879907
Rybné námestie (osm), Dlhá (minv) w299879907
Rybné námestie (osm), Horská (minv) w299879907
Révaiovská (osm), Okrová (minv) w901324706
Révaiovská (osm), Tolstého (minv) w901324701
Sad SNP (osm), Na kopci (minv) w316084122
Sad SNP (osm), M. Šinského (minv) w155988834
Sad na Studničkách (osm), Sad na studničkách (minv) w155958655
Sad na Studničkách (osm), Sad na studničkách (minv) n10811809014
Sad na Studničkách (osm), Sad na studničkách (minv) n5839509879
Sad na Studničkách (osm), Sad na studničkách (minv) n10811809016
Sad na Studničkách (osm), Sad na studničkách (minv) w155958635
Sad na Studničkách (osm), Sad na studničkách (minv) n10811809013
Sad na Studničkách (osm), Sad na studničkách (minv) w155958613
Sad na Studničkách (osm), Sad na studničkách (minv) w155958636
Sad na Studničkách (osm), Sad na studničkách (minv) w155960524
Sadová (osm), Ovocinárska (minv) w198086196
Sadová (osm), Horná (minv) w198085928
Saleziánska (osm), Hlinská (minv) w155959008
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w104429584
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w317158919
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w317158942
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w104428573
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w104429266
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w317158913
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w317158941
Sasinkova (osm), Granátová (minv) w155965030
Sasinkova (osm), Ondavská (minv) w156083758
Sasinkova (osm), Ondavská (minv) w156083898
Skotňa (osm), Dolná (minv) w461616266
Skotňa (osm), Závozská (minv) w461616266
Skotňová (osm), Holubia (minv) w73807253
Skotňová (osm), Šibeničná (minv) w1130705701
Skotňová (osm), Hlavátková (minv) w462993731
Slnečná (osm), Farská ulička (minv) w75129091
Slnečná (osm), Farská ulička (minv) w75128692
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Banícka (minv) w156064885
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Spojná (minv) w156064460
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Zádubanská (minv) w156061793
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Priehradná (minv) w156062925
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Pstruhová (minv) w75129245
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Dolný val (minv) w75129245
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Sirotárska (minv) w75129144
Sládkovičova (osm), Do rovní (minv) n2132944868
Sládkovičova (osm), Dolný val (minv) w155965156
Sládkovičova (osm), K Rochovici (minv) w155963272
Snežnická cesta (osm), Horný val (minv) w279408420
Snežnická cesta (osm), Kálov (minv) w279408434
Spojná (osm), Jozefa Vuruma (minv) w203413610
Spojná (osm), Pod jarkom (minv) w203411592
Spojná (osm), Slovenských dobrovoľníkov (minv) w203413462
Stará dedina (osm), Školský dvor (minv) w318822231
Stará dedina (osm), Hlavná cesta (minv) w318822231
Stehličia (osm), Ku studienke (minv) w148035308
Stehličia (osm), Fialková (minv) w284062646
Stehličia (osm), Lipovecká (minv) w284062646
Stračia (osm), Jána Kalinčiaka (minv) w148035389
Stračia (osm), Kortinská (minv) w148035319
Strážovská (osm), Klemensova (minv) w156083656
Strážovská (osm), Mikuláša Dohnányho (minv) w104429922
Strážovská (osm), Pod Dielce (minv) w104429922
Strážovská (osm), Študentská (minv) w104429922
Strážovská (osm), Mikuláša Dohnányho (minv) w104428646
Strážovská (osm), Mikuláša Dohnányho (minv) w104429495
Strážovská (osm), Pod Dielce (minv) w104428800
Strážovská (osm), Študentská (minv) w104428800
Stárkova (osm), Západná (minv) w155965160
Sv. Bystríka (osm), Černovská (minv) n1958743742
Tehelná (osm), Bláhova (minv) w71598439
Tichá (osm), Blankytná (minv) w156080645
Tolstého (osm), Révaiovská (minv) w155964384
Tretia (osm), Na starej hradskej (minv) w203413513
Tyrkysová (osm), Na Šefranici (minv) w845207433
Uhoľná (osm), Mládežnícka (minv) w156062711
Uhoľná (osm), Na Bárek (minv) w156080381
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836591
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836608
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836623
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836631
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836641
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836657
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836698
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836706
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836680
Vrania (osm), Štrková (minv) w284062667
Vrania (osm), Štrková (minv) w148035266
Vrania (osm), Na hôrke (minv) w148035182
Vrania (osm), Štrková (minv) w284062668
Vysoká (osm), Na dolinu (minv) w198226732
Za kaštieľom (osm), Záchrastie (minv) w198085918
Zaroháčovská (osm), Hattalova (minv) w198086078
Zaroháčovská (osm), Štaffenovský dvor (minv) w1098669855
Zelená (osm), Riečna (minv) w285783745
Zelená (osm), Bláhova (minv) w75128707
Zelená (osm), Lipovecká (minv) w285783769
Zábrehy (osm), Kukučínova (minv) w71598739
Zábrežná (osm), Zádubanská (minv) w198086203
Zábrežná (osm), Lieňová (minv) w198086062
Záchrastie (osm), Za kaštieľom (minv) w71597576
Záchrastie (osm), Potočná (minv) w71597548
Záchrastie (osm), Potočná (minv) w71597598
Záchrastie (osm), Potočná (minv) w71597539
Záchrastie (osm), Potočná (minv) w71597563
Záchrastie (osm), Potočná (minv) w71597499
Zádubanská (osm), Jána Kalinčiaka (minv) w203406444
Zádubanská (osm), Priehradná (minv) w203406506
Zádubanská (osm), Zábrežná (minv) w203413453
Zádubanská (osm), Jána Kalinčiaka (minv) w203406456
Zádubanská (osm), Jána Kalinčiaka (minv) w203406499
Zádubanská (osm), Hattalova (minv) w203406488
Zádubanská (osm), Jána Čajdu (minv) w203406501
Zádubanská (osm), Na majerisku (minv) w203406474
Zádubanská (osm), Labutia (minv) w203406520
Zádubanská (osm), Na priekope (minv) w203406510
Záhradná (osm), Mariánske námestie (minv) w75128696
Záhradnícka (osm), Gazdova (minv) w152096133
Záhradnícka (osm), Gazdova (minv) w152096824
Záhradnícka (osm), Do Brezníka (minv) w152096133
Záhradnícka (osm), Gazdova (minv) w152096796
Záhradnícka (osm), Do Brezníka (minv) w152096796
Záhrbie (osm), Dolný val (minv) w198085985
Záhumenská (osm), Farská ulička (minv) w198085738
Záhumenská (osm), Energetikov (minv) w198085767
Záhumenská (osm), Bystrická (minv) w198086202
Západná (osm), Radová (minv) w322079340
Západná (osm), Radová (minv) w322079341
Západná (osm), Radová (minv) w318867942
Zástranská (osm), Dolná (minv) w700810742
Závozská (osm), Dolná (minv) w198227086
Závozská (osm), Skotňa (minv) w198227086
Zúbekova (osm), Pod Grendel (minv) w198226476
Zúbekova (osm), Framborská (minv) w291658346
Zúbekova (osm), Na Zápletí (minv) w198226476
Údolná (osm), Ku studienke (minv) w203411632
Údolná (osm), K Rochovici (minv) w203411634
Údolná (osm), Nižedvorská (minv) w282396463
Černovská (osm), Sv. Bystríka (minv) n1958743716
Červená (osm), Horná Trnovská (minv) w75128683
Ďatlia (osm), Pod vinicou (minv) w285665699
Ďatlia (osm), Druhá (minv) w284062506
Ďatlia (osm), Roľnícka (minv) w148035325
Ďatlia (osm), Lieňová (minv) w284062580
Ďatlia (osm), Belicová (minv) w285665700
Šenkárovská (osm), Jastrabia (minv) w101944829
Šenkárovská (osm), Brodňanov dvor (minv) w101944829
Šenkárovská (osm), Holubia (minv) w101944949
Šenkárovská (osm), Hričovská (minv) w101944932
Šibeničná (osm), Skotňová (minv) w101958909
Šibeničná (osm), Hlavátková (minv) w101958278
Školská (osm), Klimovské (minv) w104429902
Školská (osm), Belicová (minv) w104429043
Školská (osm), J. Tombora (minv) w104429043
Školský dvor (osm), Hlavná cesta (minv) w71597337
Školský dvor (osm), Stará dedina (minv) w71597337
Školský dvor (osm), Hlavná cesta (minv) w71597271
Šoltésovej (osm), Pod Skalkou (minv) w155965126
Šoltésovej (osm), Pod Skalkou (minv) w155963280
Šoltésovej (osm), Pod Skalkou (minv) w155965027
Štaffenovský dvor (osm), Zaroháčovská (minv) w71597195
Štaffenovský dvor (osm), Pstruhová (minv) w71597315
Štaffenovský dvor (osm), Holubia (minv) w71597319
Štaffenovský dvor (osm), Lieňová (minv) w71597243
Štefana Furdeka (osm), Horná Trnovská (minv) w192725524
Štrková (osm), Jabloňová (minv) w297057923
Štrková (osm), Vrania (minv) w71595894
Štrková (osm), Vrania (minv) w71596517
Štrková (osm), Malinová (minv) w71596290
Študentská (osm), Strážovská (minv) w198226530
Študentská (osm), Pod Dielce (minv) w198226530
Študentská (osm), Mikuláša Dohnányho (minv) w198226530
Študentská (osm), Pod Dielce (minv) w198227065
Študentská (osm), Jána Mičicu (minv) w198226464
Študentská (osm), Strážovská (minv) w198227065
Štúrova (osm), Na hôrke (minv) w155965010
Štúrova (osm), Karasová (minv) w155963423
Štúrova (osm), Malá (minv) w155965137
Štúrova (osm), Na hôrke (minv) w155965036
Štúrova (osm), Belicová (minv) w155963448
Štúrova (osm), Na hôrke (minv) w155963448
Šťuková (osm), Rybné námestie (minv) w104483023
Šťuková (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w104483503
Šťuková (osm), Granátová (minv) w104483023
Železničná (osm), Kožov dvor (minv) w75128733
Železničná (osm), Dlhá (minv) w285783997
Železničná (osm), Martina Rázusa (minv) w156061428
Žltá (osm), M. Šinského (minv) w156064399

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora