Zuberec

Žilinský/Tvrdošín

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Andreja Bažíka (7.09)
Roháčska (5.98)
Radová (2.97)
Družstevná (2.87)
Poľná (2.73)
Novozáhradná (2.72)
Nad Vrškami (2.31)
Prte (2.16)
Pod Grapou (2.12)
Záhradná (2.05)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nižné Brehy => Nižné brehy

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nižné brehy

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Andreja Pavču
Edmunda Petra Bardoša
Nižné Brehy

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022404
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59023249
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022390
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59023244
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59023274
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59023199
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59023280
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022324
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022377
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022398
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022330
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022343
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022460
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59023277
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022346
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022335
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022422
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022372
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022445
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022333
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022352
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022364
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59023221
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022387
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022337
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022406
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w758049679
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59022446
Nižné Brehy (osm), Nižné brehy (minv) w59023248

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora