Tvrdošín

Žilinský/Tvrdošín

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (38)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nová (17.73)
Breziny (5.52)
Farská (5.30)
Vojtaššákova (5.19)
Školská (4.72)
SNP (4.12)
Staničná (4.02)
Pod Žiarcom (3.80)
Vladina (3.68)
Železničná (3.19)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

J.Matušku => J. Matušku
Oravské Nábrežie => Oravské nábrežie
Ústianská => Ústianska

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w439451575 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w1069907633 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Ústianska

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hlavná
Krásna Hôrka
Medvedzie
Ústianská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Farská (osm), Pod Velingom (minv) w373978561
Farská (osm), M. R. Štefánika (minv) w373978451
Farská (osm), Pod Velingom (minv) w373978451
Farská (osm), Pod Velingom (minv) w373978521
Farská (osm), Pod Velingom (minv) w1116918010
Farská (osm), Pod Velingom (minv) w373978446
Farská (osm), Pod Velingom (minv) w373978401
Farská (osm), Pod Velingom (minv) w373978544
Farská (osm), Pod Velingom (minv) w373978533
Farská (osm), Pod Velingom (minv) w373978488
Farská (osm), Pod Velingom (minv) w373978553
Hríbiky (osm), Trojičné námestie (minv) w67181897
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66531873
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66531867
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66531868
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66531874
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66531880
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66986325
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66531872
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66531883
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66531884
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66531886
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66985647
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66531865
Medvedzie (osm), Sídlisko (minv) w66986323
Pod Velingom (osm), M. R. Štefánika (minv) w73734836
Pod Velingom (osm), Farská (minv) w73734845
Pod Velingom (osm), Farská (minv) w73734849
Pod Velingom (osm), Farská (minv) w73734850
Pod Velingom (osm), Farská (minv) w73734852
Pod Velingom (osm), Farská (minv) w73734855
Pod Velingom (osm), Farská (minv) w73734856
Pod Velingom (osm), Farská (minv) w631154366
Pod Velingom (osm), Farská (minv) w65978840
Pod Velingom (osm), Farská (minv) w73734836
Pod Velingom (osm), Farská (minv) w73734842
Radničná (osm), Trojičné námestie (minv) w631144325
Trojičné námestie (osm), Hríbiky (minv) w800108487
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241162
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241191
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241139
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w702399128
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w1117763340
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w808007960
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w702399110
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w702399125
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w702399115
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w702399111
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w702399127
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w702399133
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w702399131
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w1117763336
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241142
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241203
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241166
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241158
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241147
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w1117763332
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w702399116
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241152
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241199
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w702399076
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241197
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w702399059
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241155
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w808003508
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w808003506
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w808007957
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w242241133
Ústianská (osm), Ústianska (minv) w808007956

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora