Trstená

Žilinský/Tvrdošín

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (37)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Západ (31.36)
SNP (20.44)
Mieru (13.63)
Krakovská cesta (11.24)
Brezovická cesta (7.16)
Pod stráňou (5.09)
Osadská (4.78)
Nová (4.16)
Oravická (4.08)
Oslobodenia (4.02)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
A.C. Lepáčka => A. C. Lepáčka
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
M. Jankoľu => M. Jankolu
Námestie M.R.Štefánika => Námestie M. R. Štefánika
Pod Stráňou => Pod stráňou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w156575098 w156780552 n1668971551 n1668971552 n1884089738 n1884089783 n6362719379 n6364667433 n7098601765 n7098601766 n7098601767 n11440194974 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n976378487 n2786117483 n6362719371 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

M. Jankolu
Pod stráňou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hlavná
M. Jankoľu
Na diele
Námestie M.R. Štefánika
Pod Stráňou
Prístav
Slanická Osada
Československej armády

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

M. Jankoľu (osm), M. Jankolu (minv) w326148322
M. Jankoľu (osm), M. Jankolu (minv) w326148338
M. Jankoľu (osm), M. Jankolu (minv) w326148337
M. Jankoľu (osm), M. Jankolu (minv) w156571667
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156574983
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575437
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575643
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575492
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156571987
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156571971
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156571999
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575411
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575499
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156571900
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w997256857
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575456
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575129
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575620
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575579
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575060
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575192
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156571935
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156571717
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156571817
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156571848
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156574920
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575196
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575315
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575337
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575634
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156574928
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156571736
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156574976
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156574959
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575103
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575020
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575016
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156572113
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575470
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575498
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575514
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575168
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575517
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w997256858
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575494
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575242
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575487
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575293
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156574995
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575461
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156574979
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156572027
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156574459
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w156575476

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora