Štefanov nad Oravou

Žilinský/Tvrdošín

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Slanická (3.55)
Nad záhradami (2.61)
Hlavná (2.51)
Slnečná (1.97)
Plátenícka (1.92)
Zápotočná (1.79)
Rybárska (1.33)
Nad školou (1.19)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nad Záhradami => Nad záhradami

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nad záhradami

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nad Záhradami

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w1236117127
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215055
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215017
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214811
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215041
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214973
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w1236117122
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215014
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215040
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214716
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215054
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214776
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215011
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214925
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214986
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w1236117123
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214994
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215026
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214806
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214957
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215028
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214783
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w79998708
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215007
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214729
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214696
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214717
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w800116567
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214755
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214747
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214826
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214698
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214763
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215027
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214756
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215020
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214996
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214886
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214845
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214739
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214744
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215004
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215043
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215038
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214812
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318215031
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w1236117125
Nad Záhradami (osm), Nad záhradami (minv) w318214898

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora