Nižná

Žilinský/Tvrdošín

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hviezdoslavova (30.18)
Závodná (5.27)
Nová doba (5.10)
Družstevná (4.77)
Šoltésovej (3.84)
Vintiška (3.66)
Kukučínova (3.32)
Sama Chalupku (3.30)
Uhliská (3.21)
Gen. Štefánika (2.88)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Skalke => Na skalke
Nová Doba => Nová doba
Za Mostom => Za mostom
Šoltesovej => Šoltésovej

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w272378932 n11126872503 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na skalke
Samota Hldočín
Za Vrškom
Úboč

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Mierová
Mlynská cesta
Na ostrvke
Na Skalke
Samota-mlyn
Tomanóczyho
Za Vŕškom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228233
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228248
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228234
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228224
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228228
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228217
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228220
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228285
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228216
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228240
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228214
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228254
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285226285
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228235
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228225
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228226
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228242
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228222
Na Skalke (osm), Na skalke (minv) w285228236
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w826626738
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w826626733
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226359
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226305
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226420
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226368
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226394
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226321
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226296
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226292
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226242
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226250
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226344
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w826626729
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226414
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226364
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226362
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226356
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226413
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226289
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226319
Na ostrvke (osm), Na Ostrvke (minv) w285226399
Samota-mlyn (osm), Pri mlyne (minv) w928817138
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226369
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226386
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226407
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226385
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w928824413
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226405
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226391
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226393
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226403
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226395
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226308
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226400
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226341
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w928824387
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226374
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w928823703
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226345
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226355
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226357
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w826626730
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w826626731
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226268
Za Vŕškom (osm), Za Vrškom (minv) w285226372

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora