Habovka

Žilinský/Tvrdošín

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Blatná (38.11)
Edmunda Petra Bardoša (16.03)
Andreja Pavču (3.94)
Pod Grúňom (3.44)
Breh (3.02)
Stodolisko (2.53)
Kút (2.45)
Pod brehom (2.04)
Kubáňovka (1.82)
Pod úbočou (1.80)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Pod Brehom => Pod brehom
Pod Úbočou => Pod úbočou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n5006915222 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod brehom
Pod úbočou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Andreja Bažíka
Nižné Brehy
Nižné brehy
Pod Brehom
Pod Úbočou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w59020077
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w59020065
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w59020073
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w758065644
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w59019875
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w59019851
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w59019927
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w59019979
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w958500236
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w59019900
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w59019975
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w958496809
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w758065636
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59018932
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59018945
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59018944
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59019009
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59018921
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w515765380
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59018872
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59019005
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w515765382
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59018996
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59018931
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59019040
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59019002
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59018881
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59018994
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w958501124
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w515765366
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59019939
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59019896
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59019873
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59019950
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w59018928
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w958501123

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora