Turčianske Teplice

Žilinský/Turčianske Teplice

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (28)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

SNP (25.60)
Zorkovce sever (20.82)
Prievidzská (17.64)
Červenej armády (6.19)
1. mája (6.06)
Dlžiny (4.81)
Robotnícka (4.79)
Kollárova (4.58)
Staničná (4.32)
Jozefa Lettricha (3.91)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
29.augusta => 29. augusta
9.mája => 9. mája
Kúpelná => Kúpeľná
Pod Stráňou => Pod stráňou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w152116934 w152119670 w166494742 n9868095226 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w71639461 w71640118 w71640129 w71641034 w71641377 w152111901 w152119369 w154113273 n3660212981 n8778381077 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod stráňou
Rakšianska
Záhradná

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cintorínska
Hájska cesta
Kráľov most
Pod Stráňou
Rakšianská
Slovenského národného povstania
Stará Hájska cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

1. mája (osm), Somolického (minv) w71641260
Cintorínska (osm), Jozefa Lettricha (minv) w245767514
Cintorínska (osm), Jozefa Lettricha (minv) w152119668
Cintorínska (osm), Jozefa Lettricha (minv) w152119550
Cintorínska (osm), Jozefa Lettricha (minv) w152119638
Cintorínska (osm), Jozefa Lettricha (minv) w152112174
Hájska (osm), Kollárova (minv) w152111877
M. Galandu (osm), Kollárova (minv) w152118817
Nábrežná (osm), Žarnovická (minv) w71640178
Nábrežná (osm), Žarnovická (minv) w71640123
Nábrežná (osm), Žarnovická (minv) w71640133
Nábrežná (osm), Žarnovická (minv) w71640143
Nábrežná (osm), Žarnovická (minv) w71640159
Nábrežná (osm), Žarnovická (minv) w71640160
Partizánska (osm), SNP (minv) w152111748
Pod Bôrom (osm), 29. augusta (minv) w152119678
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152119477
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152111459
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152119654
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152115537
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152119694
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152117999
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152119458
Slovenského národného povstania (osm), SNP (minv) w152111798
Slovenského národného povstania (osm), SNP (minv) w152111540
Slovenského národného povstania (osm), SNP (minv) w152111784

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora