Turčianske Teplice

Žilinský/Turčianske Teplice

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (29)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

SNP (25.60)
Zorkovce sever (23.52)
Prievidzská (17.64)
Červenej armády (6.35)
1. mája (6.06)
Dlžiny (4.81)
Robotnícka (4.79)
Kollárova (4.58)
Staničná (4.32)
Jozefa Lettricha (3.91)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
29.augusta => 29. augusta
9.mája => 9. mája
Kúpelná => Kúpeľná
Pod Stráňou => Pod stráňou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w152111901 w154113273 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod stráňou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cintorínska
Hájska cesta
Kráľov most
Kúpelná
Pod Stráňou
Rakšianská
Slovenského národného povstania
Stará Hájska cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152116916
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152111668
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152119777
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152119861
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152111627
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152119618
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152116358
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152115113
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152118358
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152113828
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152115556
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152111451
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w152119274
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152115548
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152119458
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152119694
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152115537
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152119654
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152117999
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152111459
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152119477
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w152119791

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora