Švošov

Žilinský/Ružomberok

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Staničná (19.85)
Dolinky (7.43)
Pod Viechou (4.39)
Skalky (2.85)
Nad brehmi (2.58)
Lániky (2.01)
Kostolná (1.89)
Nad stráňami (1.70)
Okružná (1.69)
Janka Magu (1.63)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nad Brehmi => Nad brehmi
Nad Stráňami => Nad stráňami

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nad Brehmi
Nad Stráňami

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711079
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w1240591731
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w1240591732
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w474252764
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w474252774
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711230
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711223
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w165277760
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w474252773
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711217
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711213
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711210
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711207
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711203
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711211
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711199
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w79979166
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711116
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711166
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w474252728
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711161
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711174
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711163
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711179
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711190
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711194
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711184
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w474252722
Nad Brehmi (osm), Nad brehmi (minv) w73711177
Nad Stráňami (osm), Nad stráňami (minv) w554308550
Nad Stráňami (osm), Nad stráňami (minv) w1240591742
Nad Stráňami (osm), Nad stráňami (minv) w73711198
Nad Stráňami (osm), Nad stráňami (minv) w554308551
Nad Stráňami (osm), Nad stráňami (minv) w474252749
Nad Stráňami (osm), Nad stráňami (minv) w474252760
Nad Stráňami (osm), Nad stráňami (minv) w474252724
Nad Stráňami (osm), Nad stráňami (minv) w474252775

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora