Liptovské Sliače

Žilinský/Ružomberok

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (4)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Pod Skálím (32.88)
Dielnice (12.11)
J. Hanulu (5.22)
B. Kubánkovej (5.18)
Horná Roveň (5.15)
Do pažíť (5.13)
Dielno (4.82)
Hlavná (4.73)
Seč (4.32)
Hrbky (4.11)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Do Pažíť => Do pažíť
Hlavná ulica => Hlavná
Jarná ulica => Jarná
Kamenná ulica => Kamenná
Na Majeri => Na majeri
Nižnianska ulica => Nižnianska
Námestie J. Kútnika-Šmálova => Námestie J. kútnika-Šmálova
Pod Stráňou => Pod stráňou
Pražská ulica => Pražská
Tichá ulica => Tichá
Ulica B. Kubánkovej => B. Kubánkovej
Ulica J. Hanulu => J. Hanulu
Ulica Tatranská => Tatranská
Ulica Vyšné Hrady => Vyšné Hrady
Veselá ulica => Veselá
Vyšnianska ulica => Vyšnianska
Školská ulica => Školská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w234334311 n6600283610 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w714013641 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Do pažíť
Na majeri
Námestie J. kútnika-Šmálova
Pod stráňou
Vyšné Skaliská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

B.Kubánkovej
Do Pažíť
Na Majeri
Námestia Martina Benku
Námestie J. Kútnika-Šmálova
Námestie Jozefa Kútnika - Šmálova
Pod Stráňou
Stredné Hrady
Školská ulica

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234333851
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234333997
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334077
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336470
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335512
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335246
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336881
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335089
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336118
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335806
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336553
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336886
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336357
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334296
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933129
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336737
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336752
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336634
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933133
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336525
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336247
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336818
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234333689
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334805
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336663
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335129
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334615
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334737
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335784
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334487
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336613
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336655
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336045
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336888
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336696
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336430
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334589
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933103
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933104
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334777
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334337
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336862
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335383
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336327
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933110
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334370
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334181
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336314
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336516
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234333754
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933165
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234333872
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335355
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234333791
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335840
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334475
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334619
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334662
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334752
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335500
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334302
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336703
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234333949
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933075
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234333715
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336208
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335436
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334897
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335297
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336727
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w724729039
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933164
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335934
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334403
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234333947
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336691
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334508
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335221
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334047
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336487
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334718
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334584
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334462
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334536
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336692
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336699
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335510
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336714
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335304
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234336598
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334027
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234333870
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334800
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334566
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234333691
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334239
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234334155
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) w234335745
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234335469
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234334059
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234336875
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234334015
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234336621
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234334261
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234334256
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234333858
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234335026
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234334083
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234334055
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234334224
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234335302
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234336651
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234336750
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234336499
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234336658
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234334831
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234336291
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944604
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w234335144
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) w1051656846
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) w234333693
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) w234336667
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) w234334379
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) w234333735
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) w234335546
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) w234336851
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w234333716
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w234333717
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w234336605
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w234336763
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w234335879
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w234333784
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w234333692
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w724729048
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) n7838932902

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora