Liptovské Sliače

Žilinský/Ružomberok

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (90)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Horná Roveň (9.94)
J. Hanulu (8.85)
Pod stráňou (8.46)
Do pažíť (6.78)
Hlavná (5.42)
B. Kubánkovej (5.11)
Dielno (4.82)
Seč (4.32)
Pod Pivničiskom (4.08)
Hrbky (3.73)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Do Pažíť => Do pažíť
Hlavná ulica => Hlavná
Jarná ulica => Jarná
Kamenná ulica => Kamenná
Na Majeri => Na majeri
Nižnianska ulica => Nižnianska
Námestie J. Kútnika-Šmálova => Námestie J. kútnika-Šmálova
Pod Stráňou => Pod stráňou
Pražská ulica => Pražská
Tichá ulica => Tichá
Ulica B. Kubánkovej => B. Kubánkovej
Ulica J. Hanulu => J. Hanulu
Ulica Tatranská => Tatranská
Ulica Vyšné Hrady => Vyšné Hrady
Veselá ulica => Veselá
Vyšnianska ulica => Vyšnianska
Školská ulica => Školská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w234334311 n6600283610 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w714013641 w724729041 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Do pažíť
Na majeri
Námestie J. kútnika-Šmálova
Pod stráňou
Vyšné Skaliská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

cestou hore - po pravej strane "B.Kubánkovej" - po ľavej strane "Pod zvonicou"
Do Pažíť
Na Majeri
Námestia Martina Benku
Námestie J. Kútnika-Šmálova
Námestie Jozefa Kútnika - Šmálova
Námestie Jozefa Likavčana
Pod Stráňou
Stredné Hrady
Školská ulica

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933119
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933116
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933117
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933118
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933088
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933120
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933121
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933122
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933123
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933124
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933115
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933125
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933127
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933128
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933129
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933130
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933131
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933132
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933133
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933134
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933135
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933126
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933114
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933113
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933112
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933091
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933092
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933093
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933094
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933095
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933096
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933097
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933098
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933099
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933100
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933101
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933102
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933103
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933104
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933105
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933106
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933107
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933108
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933109
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933110
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933111
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933136
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933137
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933138
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933139
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933165
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933087
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933086
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933085
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933084
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933083
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933082
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933081
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933080
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933079
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933078
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933077
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933076
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933075
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933074
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933073
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933072
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933071
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933070
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933069
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933068
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933164
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933090
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933163
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933161
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933140
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933141
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933142
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933143
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933144
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933145
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933146
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933147
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933148
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933149
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933150
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933151
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933152
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933153
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933154
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933155
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933156
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933157
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933158
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933159
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933160
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933162
Do Pažíť (osm), Do pažíť (minv) n7838933089
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944623
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944603
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944622
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944621
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944619
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944618
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944617
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944616
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944615
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944614
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944613
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944620
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944611
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944610
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944609
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944608
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944607
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944606
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944605
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944604
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) n7838944612
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) n7838919572
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) n7838919573
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) n7838919574
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) n7838919575
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) n7838919576
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) n7838919570
Námestie J. Kútnika-Šmálova (osm), Námestie J. kútnika-Šmálova (minv) n7838919571
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) n7838932899
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) n7838932898
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) n7838932897
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) n7838932901
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) n7838932903
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) n7838932904
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) n7838932905
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) n7838932900
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) n7838932902

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora