Ružomberok

Žilinský/Ružomberok

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (207)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Mlynská (23.10)
Pri Váhu (18.40)
Bystrická cesta (12.55)
Černovských martýrov (9.35)
Korytnická (9.04)
Cesta na Vlkolínec (8.09)
Pod Ostré (7.89)
Hrabovská dolina (7.86)
Tatranská cesta (6.28)
Žilinská cesta (6.24)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nábrežie M.R. Štefánika => Nábrežie M. R. Štefánika
Nám. A. Hlinku => Námestie A. Hlinku
Námestie Slobody => Námestie slobody
Pod Kalváriou => Pod kalváriou
Pod Skalami => Pod skalami
Pod Vŕškom => Pod vŕškom
R.Dúbravca => R. Dúbravca
Černovských Martýrov => Černovských martýrov

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n3436786143 n11756444372 n11756444373 n11756444374 n11756444375 n11756444376 n11756444377 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58538308 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod kalváriou
Pod skalami
Pod vŕškom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dušana Makovického
Ema Bohúňa
J. Jančeka
Na hôrky
Na prúty
Nábrežie generála Milana Rastislava Štefánika
Nábrežie M.R. Štefánika
Pod Kalváriou
Pod Skalami
Pod Vŕškom
Pod Čebratom
Páričkova
Tatranská cesta II
Unnamed Road
Urgent
Za Dráhou
Za jaročkom
účelová cesta Armády SR
Černovských Martýrov
Štefana Nikolaja Hýroša

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Mlynská (osm), Sládkovičova (minv) w71699689
Mlynská (osm), Sládkovičova (minv) w71699637
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58538255
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58537892
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58538224
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58536872
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58539342
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58546665
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58538627
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58545082
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58543139
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58536896
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58542178
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58543662
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58546197
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58541854
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58546822
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73311215
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73310969
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73310233
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73311454
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73312658
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73309411
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73309686
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73311125
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73309093
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73309198
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73312447
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73310363
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73309300
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73312062
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73312166
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73312075
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73310661
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73309067
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73312230
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58546845
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58538752
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58537852
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58546088
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58542379
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58539676
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58539765
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w79989517
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58537378
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58541463
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58543835
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58542499
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58539242
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58545908
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58545351
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58547308
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w58546069
Potočná (osm), Sv. Anny (minv) w79980585
Potočná (osm), Sv. Anny (minv) w71699738
Potočná (osm), Sv. Anny (minv) w71699730
Potočná (osm), Sv. Anny (minv) w71699726
Potočná (osm), Sv. Anny (minv) w71699718
Potočná (osm), Sv. Anny (minv) w71699707
Potočná (osm), Sv. Anny (minv) w71699684
Potočná (osm), Sv. Anny (minv) w71699706
Potočná (osm), Sv. Anny (minv) w71699686
Potočná (osm), Sv. Anny (minv) w1240737814
Potočná (osm), Sv. Anny (minv) w71699757
Potočná (osm), Sv. Anny (minv) w71699679
Priehrada (osm), Zarevúca (minv) w71699848
Príjazdová (osm), Zarevúca (minv) w71699799
Príjazdová (osm), Zarevúca (minv) w79982594
R. Dúbravca (osm), Štefana Moyzesa (minv) n11528282601
Sládkovičova (osm), Mlynská (minv) w566780341
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73311329
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73311364
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73312494
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73311216
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73309780
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73310599
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73309555
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73312771
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73310572
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73309221
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73310483
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73311710
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73310318
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73312096
Zarevúca (osm), Priehrada (minv) w73311128
Zarevúca (osm), Príjazdová (minv) w73310027
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58545990
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58543210
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58543695
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58540306
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58545413
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58537715
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58542443
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58541208
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58542066
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58538506
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58538317
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58543064
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58537133
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58546164
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58543158
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58537359
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58538511
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58538348
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58538126
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58537054
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58542623
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58537373
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58542366
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58540407
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58546084
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58539681
Černovských Martýrov (osm), Černovských martýrov (minv) w58542114
Štefana Moyzesa (osm), R. Dúbravca (minv) n11528282559

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora