Ružomberok

Žilinský/Ružomberok

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (212)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Mlynská (23.09)
Pri Váhu (18.60)
Bystrická cesta (12.57)
Černovských martýrov (9.35)
Korytnická (9.04)
Cesta na Vlkolínec (8.09)
Pod Ostré (7.89)
Hrabovská dolina (6.99)
Tatranská cesta (6.28)
Do Baničného (6.27)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nábrežie M.R. Štefánika => Nábrežie M. R. Štefánika
Nám. A. Hlinku => Námestie A. Hlinku
Námestie Slobody => Námestie slobody
Pod Kalváriou => Pod kalváriou
Pod Skalami => Pod skalami
Pod Vŕškom => Pod vŕškom
R.Dúbravca => R. Dúbravca
Černovských Martýrov => Černovských martýrov

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58537506 w58537719 w58538098 w58538145 w58539502 w58540811 w58544629 w58545010 w58545234 w58545426 w58545905 w58547019 w73309635 w73309750 w73309819 w73309988 w73310125 w73310128 w73310150 w73310203 w73310603 w73310719 w73311048 w73311297 w73312251 w73312254 w73312398 w311290796 w315794416 w323329205 w335988547 n457830019 w521939632 w566780341 w597422764 n616262736 n620117175 n1304867829 n3741019589 n3741377729 n3741489922 n3918735778 n4076025975 n4161918962 n4207685360 n4207739105 n4207739106 n4207739107 n4207789622 n4207857498 n4209623493 n4209623495 n4209623496 n4209623497 n4209623500 n4209623501 n4209623502 n4209623503 n4275460490 n4291456457 n4357823743 n4423364865 n4569446381 n4594127014 n4892994978 n4892994992 n5515923285 n5518462359 n5899241056 n9425844059 n9527990218 n9530154240 n9530154242 n9624507300 n9626464930 n9626464959 n9872415188 n10267966066 n10267966067 n10267966068 n10267966069 n10267966070 n10267966071 n10267966072 n10267966073 n10267966074 n10267966075 n10267966076 n11134114975 n11134114978 n11164479180 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58541854 w58542623 w58546164 w73309834 w73310027 w73312494 n4263489842 n5461793293 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

E. Bohúňa
Jazierce
Jána Páričku
Milkov
Na Hôrky
Na Pruty
Nábrežie M. R. Štefánika
Pod kalváriou
Pod skalami
Pod vŕškom
Za járočkom
Štiavnička

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dušana Makovického
Ema Bohúňa
gen. Miloša Vesela
Generála Miloša Vesela
Hlavná stanica 1376
J. Jančeka
Karola Sidora
Krčméryho
Kukučinova
Kľačno
Na hôrky
Na prúty
Nad skalkou
Nábrežie generála Milana Rastislava Štefánika
Nábrežie M.R. Štefánika
Námestie Andreja Hlinku
Námestie Slobody
Námestie Štefana Nikolaja Hýroša
Pod Kalváriou
Pod Skalami
Pod Vŕškom
Pod Čebratom
Páričkova
R.Dúbravca
Tatranská cesta II
Unnamed Road
Urgent
Za Dráhou
Za jaročkom
účelová cesta Armády SR
Športova
Štefana Nikolaja Hýroša
Štúrova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bystrická cesta (osm), Za dráhou (minv) w73311417
Do Baničného (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291462792
Do Baničného (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291462791
Dušana Makovického (osm), Jarná (minv) n3741413483
Dušana Makovického (osm), Športová (minv) n3741419795
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741413481
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741413482
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741419793
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n4206536545
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n4206536546
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741435850
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741435849
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741435848
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741435050
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741419794
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741435048
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741435049
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741435043
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741435044
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741435042
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741435045
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741435047
Dušana Makovického (osm), D. Makovického (minv) n3741435046
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294269910
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294269911
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294269915
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294269912
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294269913
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263307
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263310
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294269914
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294269916
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294269919
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294269918
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268102
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263308
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263315
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263314
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263313
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263312
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263311
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294269909
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294269917
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268122
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268121
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268120
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263296
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263297
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263298
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263299
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263300
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263301
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263302
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263303
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294260376
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294260374
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294260373
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294260372
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294260371
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294260370
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294260369
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294260368
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294260375
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263305
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263304
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263309
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268119
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268118
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268117
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268116
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268115
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268114
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268113
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294263306
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268109
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268108
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268111
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268112
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268107
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268106
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268105
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268104
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268103
Ema Bohúňa (osm), E. Bohúňa (minv) n4294268110
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3741055850
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n4294299669
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3790239026
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3790239027
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3741055852
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3790281194
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3741052808
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3790282081
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3790282083
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n4294299671
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n4294299670
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3790282082
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3790243577
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3790243578
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3741057010
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3790243576
Generála Miloša Vesela (osm), Gen. Miloša Vesela (minv) n3741055909
Hriadky (osm), Riadok (minv) n4294296788
Jána Jančeka (osm), Sv. Anny (minv) n4294341103
Kalvárska (osm), Za kláštorom (minv) n4209682028
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225939193
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225939194
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225930751
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225930753
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225930752
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225939196
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225927418
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225927412
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225939195
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225939192
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479524
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225939191
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225927416
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225939190
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225927415
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225939189
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225927414
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225933788
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225927413
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225933786
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225933787
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225927417
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479530
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479525
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479528
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225927410
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225933784
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225927409
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225933783
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225927408
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225933782
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911475
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225933781
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911474
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911473
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911472
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911471
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911470
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911469
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911468
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911467
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911466
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225904498
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911465
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225904497
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911464
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225904496
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225911463
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225904495
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225939197
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479526
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479527
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479529
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225930754
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225927411
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225930755
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943023
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473603
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943022
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473602
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943021
Karola Sidora (osm), Do Baničného (minv) w58538185
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473601
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473600
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473599
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225930762
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473598
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225930761
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473596
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225930760
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473595
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225930759
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473594
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225930758
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943036
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225930757
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943035
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473604
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943024
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943025
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943026
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943034
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479523
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479522
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479521
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479520
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479519
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479518
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479517
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479516
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291479515
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225930756
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943032
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473609
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943030
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473608
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943029
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473607
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225933785
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943028
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473606
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943027
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4291473605
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943031
Karola Sidora (osm), K. Sidora (minv) n4225943033
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291482165
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494726
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494728
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494729
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494723
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494722
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494721
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291482164
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291482166
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494724
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291482167
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494730
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494732
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494733
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494734
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494735
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494731
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494727
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291479801
Krčméryho (osm), Karola Krčméryho (minv) n4291494725
Kľačno (osm), Klačno (minv) n3741489917
Kľačno (osm), Klačno (minv) n3741489918
Kľačno (osm), Klačno (minv) n3741489919
Kľačno (osm), Klačno (minv) n3741489920
Kľačno (osm), Klačno (minv) n3741489921
Kľačno (osm), Klačno (minv) n3741489916
Kľačno (osm), Klačno (minv) n3741489915
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207714502
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207714503
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207714504
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207714501
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739104
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207714499
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207714498
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207714505
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207714500
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207714506
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739099
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207714508
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739097
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739098
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739103
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739102
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739101
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739100
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739095
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207718298
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739094
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207718297
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739093
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207718296
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207714507
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739092
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739091
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207718295
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739090
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207718293
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739089
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207718292
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207738788
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207718291
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207718290
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207739096
Nad skalkou (osm), Nad Skalkou (minv) n4207718294
Nábrežie M.R. Štefánika (osm), Nábrežie M. R. Štefánika (minv) w73311392
Nábrežie M.R. Štefánika (osm), Nábrežie M. R. Štefánika (minv) w73310996
Nábrežie M.R. Štefánika (osm), Nábrežie M. R. Štefánika (minv) w73312161
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58546122
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58542200
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58540550
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58537186
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58542918
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58536956
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58543442
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58538340
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58543118
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58546146
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58543679
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58536803
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4209530194
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4209530196
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4209530193
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4209530197
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4209530192
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4209530198
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4209530190
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4209530199
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4207879401
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4209530189
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4209530195
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58538255
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w58546822
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4209530191
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n4207879402
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73312658
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73310969
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73311215
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73309198
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) n8081742990
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73312075
Pod Skalami (osm), Pod skalami (minv) w73309093
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097185
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097181
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097182
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097183
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097184
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097180
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097179
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097187
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097188
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097189
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097190
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097191
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097192
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097193
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097194
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097195
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097196
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) n8397097186
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209729994
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209729998
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209729995
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209729993
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209729992
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209724285
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209729996
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209724286
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209729997
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209724287
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209729991
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209724288
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209729989
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209729990
Páričkova (osm), Jána Páričku (minv) n4209730000
R.Dúbravca (osm), R. Dúbravca (minv) w58547581
R.Dúbravca (osm), R. Dúbravca (minv) w58541175
R.Dúbravca (osm), R. Dúbravca (minv) w58541217
R.Dúbravca (osm), R. Dúbravca (minv) w58547315
Sv. Anny (osm), Potočná (minv) w73309780
Vajanského (osm), Jarná (minv) n3741377207
Za Dráhou (osm), Za dráhou (minv) n3741012013
Za Dráhou (osm), Za dráhou (minv) n3741015327
Za Dráhou (osm), Za dráhou (minv) n3741020339
Za Dráhou (osm), Za dráhou (minv) n3741019251
Za Dráhou (osm), Za dráhou (minv) n3741014651
Za Dráhou (osm), Za dráhou (minv) n3741012016
Za Dráhou (osm), Za dráhou (minv) n3741016620
Za Dráhou (osm), Za dráhou (minv) n3741016954
Za Dráhou (osm), Za dráhou (minv) n3741019472
Športová (osm), Vajanského (minv) n3741426460
Štúrova (osm), Ľudovíta Štúra (minv) n4294282035
Štúrova (osm), Ľudovíta Štúra (minv) n4294282036
Štúrova (osm), Ľudovíta Štúra (minv) n4294282039
Štúrova (osm), Ľudovíta Štúra (minv) n4294282037
Štúrova (osm), Ľudovíta Štúra (minv) n4294282040
Štúrova (osm), Ľudovíta Štúra (minv) n4294282038
Žilinská cesta (osm), Pri Váhu (minv) w58538586

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora