Bešeňová

Žilinský/Ružomberok

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (7)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Jánska (6.83)
Milana Rastislava Štefánika (4.14)
Gustáva Nedobrého (3.58)
Ľudovíta Bešeňovského (2.50)
Andreja Hlinku (2.46)
Jána Lavottu (2.07)
Mitošiny (1.90)
Pltnícka (1.81)
Havranova (1.50)
Marcelova (1.49)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r14520412 w234161253 n4991644774 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Gustáva Nedobrého

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bešeňová
Júliusa Nemca
Vysoké Brehy

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bešeňová (osm), Ľudovíta Bešeňovského (minv) w58990174
Júliusa Nemca (osm), Gustáva Nedobrého (minv) w510068457
Júliusa Nemca (osm), Gustáva Nedobrého (minv) w510068455
Júliusa Nemca (osm), Gustáva Nedobrého (minv) w756769968
Júliusa Nemca (osm), Gustáva Nedobrého (minv) w1065334883
Júliusa Nemca (osm), Gustáva Nedobrého (minv) w756769888
Júliusa Nemca (osm), Gustáva Nedobrého (minv) w756769889
Júliusa Nemca (osm), Gustáva Nedobrého (minv) w756769892
Júliusa Nemca (osm), Gustáva Nedobrého (minv) w756769891
Júliusa Nemca (osm), Gustáva Nedobrého (minv) w756769890

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora