Zubrohlava

Žilinský/Námestovo

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (4)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Slanická 21/42 49.436 19.513 JOSM
Slanická 22/44 49.436 19.513 JOSM
Slanická 23/46 49.436 19.513 JOSM
Slanická 29/58 49.435 19.513 JOSM

Adresné body bez súradníc (41)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Lazová (8.34)
Kotelnicova I. (7.57)
Výhonová (6.95)
Kostolná (6.00)
Stará bobrovská (5.97)
Zlatnicová (5.21)
Slanická (3.84)
Nad školou (3.66)
Skladanová (2.99)
Tehliarska (2.66)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Krivý Kút => Krivý kút

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Krivý Kút
Nová Bobrovská
Nová slanická
Rechtorská
Stará Bobrovská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Hlavná (osm), Slanická (minv) w151739913
Krivý Kút (osm), Krivý kút (minv) w59405085
Krivý Kút (osm), Krivý kút (minv) w59404984
Krivý Kút (osm), Krivý kút (minv) w59405040
Krivý Kút (osm), Krivý kút (minv) w59405073
Krivý Kút (osm), Krivý kút (minv) w1236554603
Krivý Kút (osm), Krivý kút (minv) w59405046
Krivý Kút (osm), Krivý kút (minv) w59404975
Krivý Kút (osm), Krivý kút (minv) w59404953
Krivý Kút (osm), Krivý kút (minv) w59404892
Krivý Kút (osm), Krivý kút (minv) w59404943
Krivý Kút (osm), Krivý kút (minv) w59405088
Krivý Kút (osm), Krivý kút (minv) w59404944

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora