Zákamenné

Žilinský/Námestovo

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Vyšný koniec (52.66)
Hlavná (20.81)
Vrchná Mrzačka (10.75)
Kocandy (8.87)
Vrchová (6.45)
Poriečie (5.83)
Oravická (5.55)
Pod Kýčerou (5.04)
M. Medveckej (4.86)
Na Polianku (4.38)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Goralská ulica => Goralská
Hlavná ulica => Hlavná
Kamenná ulica => Kamenná
Klampiarska ulica => Klampiarska
Kviatková ulica => Kviatková
Lesnícka ulica => Lesnícka
Lúčna ulica => Lúčna
Mariánska ulica => Mariánska
Obecná ulica => Obecná
Oravická ulica => Oravická
Slnečná ulica => Slnečná
Ulica Babinec => Babinec
Ulica Dolinka => Dolinka
Ulica Farský briežok => Farský briežok
Ulica Grúnik => Grúnik
Ulica Grúň => Grúň
Ulica Jána Vojtaššáka => Jána Vojtaššáka
Ulica Kocandy => Kocandy
Ulica M. Medveckej => M. Medveckej
Ulica Maršalkov grúň => Maršalkov grúň
Ulica Nižný koniec => Nižný koniec
Ulica Oravice => Oravice
Ulica Podkamenné => Podkamenné
Ulica Poriečie => Poriečie
Ulica Spodná Mrzačka => Spodná Mrzačka
Ulica Vrchná Mrzačka => Vrchná Mrzačka
Ulica Vyšný koniec => Vyšný koniec
Ulica na Polianku => Na Polianku
Ulica pod Kalváriou => Pod kalváriou
Ulica pod Kýčerou => Pod Kýčerou
Ulica pri Bielej Orave => Pri Bielej Orave
Ulica pri potoku => Pri potoku
Ulica Špitál => Špitál
Veterná ulica => Veterná
Vrchová ulica => Vrchová
Včelárska ulica => Včelárska
Záhradnícka ulica => Záhradnícka
Západná ulica => Západná
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod kalváriou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Obecná knižnica Zákamenné
Pod Kalváriou
Tanečník

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w369277657
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w447353163
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w369277692
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w369277704
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w369277703
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w369277658
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w369277683
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w369277675
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w369277659
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w369277681
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w369277665
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w369277667
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w369277698

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora