Mútne

Žilinský/Námestovo

Údaje MINV

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Benčikova
Bieranka
Cintorínska
Dikorasova
Dolný cintorín
Druhá strana
Druhá strana - smer Vyšný koniec
Druhá strana - smer Úboč
Družstevná
Grzybova
Guranská cesta
Kosmeľova
Kšenzulákova
Mesiačikova
Mútnik
Olašákova
Partizánska
Popod Bartka
Rypákova
Rypáková
Ul. Kotasova
Ul. sv. Anny
Ul. Tomašákova
Vaterkova
Vnenkova
Za Jednotou
Záhrady
Ďuranova
Števikova

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora