Vrútky

Žilinský/Martin

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Karvaša a Bláhovca (11.65)
Partizánska (6.49)
J. Kalinčiaka (5.97)
Horná (5.02)
Fatranská (3.86)
Čachovský rad (3.71)
Mierová (3.64)
Francúzskych partizánov (3.49)
Záhradnícka (3.39)
Švermova (3.37)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

A.Hlinku => A. Hlinku
A.Sládkoviča => A. Sládkoviča
Dubná Skala => Dubná skala
Horská ulica => Horská
I.československej brigády => I. československej brigády
J.G.Tajovského => J. G. Tajovského
J.Kalinčiaka => J. Kalinčiaka
Jedľová ulica => Jedľová
Lipová ulica => Lipová
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
M.Rázusa => M. Rázusa
Námestie S.Zachara => Námestie S. Zachara
P.O.Hviezdoslava => P. O. Hviezdoslava
Rybárska ulica => Rybárska
S.H.Vajanského => S. H. Vajanského
Smreková ulica => Smreková
Sv.Cyrila a Metoda => Sv. Cyrila a Metoda
Ulica na Kopanice => Na kopanice
Ulica poľná => Poľná
Ulica za mostom => Za mostom
Ulica Ľudovíta Štúra => Ľudovíta Štúra

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w189357413 w189357493 w189357544 w189357950 w189358224 w189358437 w189358444 n2626963432 n5863058786 n6817576183 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w189357673 w189357706 w189358042 w189358155 w189358165 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dubná skala
Na kopanice

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Devínska
Dubná Skala
Horna
Kijevská
Kolónia Hviezda
M. Dulu
Na Kopanice
Svätého Cyrila a Metoda
Turcova
Štvrť Čajkovského

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dubná Skala (osm), Dubná skala (minv) w991246491
Dubná Skala (osm), Dubná skala (minv) w949007924
Na Kopanice (osm), Na kopanice (minv) w415451550
Na Kopanice (osm), Na kopanice (minv) w415451549
Na Kopanice (osm), Na kopanice (minv) w415451543
Na Kopanice (osm), Na kopanice (minv) w554727873
Na Kopanice (osm), Na kopanice (minv) w415451552
Svätého Cyrila a Metoda (osm), Sv. Cyrila a Metoda (minv) w189341399

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora