Trnovo

Žilinský/Martin

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73726689 w73726704 w73726709 w73726717 w73726724 w73726731 w73726740 w73726744 w73726757 w73726759 w73726761 w73726763 w73726765 w73726775 w73726777 w73726781 w73726783 w73726791 w73726793 w73726798 w73726802 w73726808 w73726818 w73726823 w73726830 w73726838 w73726841 w73726844 w73726845 w73726850 w73726854 w73726863 w73726864 w73726866 w73726867 w73726870 w73726872 w73726877 w73726884 w73726886 w73726890 w73726892 w73726893 w73726901 w73726903 w73726907 w73726912 w73726913 w73726915 w73726918 w73726924 w73726933 w73726935 w73726940 w73726947 w73726948 w73726951 w73726953 w73726956 w73726959 w73726961 w73726977 w73726978 w73726981 w73726984 w73726993 w73726995 w73726996 w73727008 w73727009 w73727011 w73727017 w73727024 w73727027 w73727037 w73727044 w73727049 w73727051 w73727067 w73727070 w73727078 w73727080 w73727098 w73727099 w73727105 w79963727 w79963729 w79963735 w79963737 w79963738 w79963762 w79963763 w79963765 w79963770 w79963785 w79963800 w79963801 w79963804 w79963809 w79963833 w79963835 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Piesky

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora