Krpeľany

Žilinský/Martin

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (18)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

329/ 49.129 19.083 JOSM
Príjazdná cesta 154/23 49.128 19.084 JOSM
Príjazdná cesta 155/21 49.128 19.084 JOSM
Príjazdná cesta 156/19 49.128 19.084 JOSM
Príjazdná cesta 156/17 49.128 19.084 JOSM
Príjazdná cesta 156/15 49.128 19.084 JOSM
Príjazdná cesta 157/13 49.128 19.084 JOSM
Príjazdná cesta 157/11 49.128 19.083 JOSM
Príjazdná cesta 157/9 49.128 19.083 JOSM
Príjazdná cesta 152/8 49.126 19.083 JOSM
Príjazdná cesta 323/7 49.128 19.083 JOSM
Príjazdná cesta 321/6 49.126 19.082 JOSM
Príjazdná cesta 324/5 49.129 19.083 JOSM
Príjazdná cesta 160/4 49.128 19.083 JOSM
Príjazdná cesta 325/3 49.129 19.083 JOSM
Príjazdná cesta 158/1 49.13 19.083 JOSM
Príjazdná cesta 153/25 49.128 19.084 JOSM
Príjazdná cesta 335/27 49.129 19.083 JOSM

Adresné body bez súradníc (9)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Vážska (4.28)
Príjazdná cesta (3.92)
Farská (2.63)
Krátka (2.33)
Železničná (2.05)
Na záhumní (2.00)
Nálepkova (1.95)
Tiešňavská (1.88)
SNP (1.78)
Školská (1.76)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Farská ulica => Farská
Fatranská ulica => Fatranská
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Kollárova ulica => Kollárova
Krátka ulica => Krátka
Lesná ulica => Lesná
Nálepkova ulica => Nálepkova
Partizánska ulica => Partizánska
Tiešňavská ulica => Tiešňavská
Ulica 9. mája => 9. mája
Ulica SNP => SNP
Ulica budovateľov => Budovateľov
Ulica osloboditeľov => Osloboditeľov
Ulica Československej armády => Československej armády
Vážska ulica => Vážska
Školská ulica => Školská
Štefánikova ulica => Štefánikova
Štúrova ulica => Štúrova
Železničná ulica => Železničná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n11103128585 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pri Mlyne

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora