Kláštor pod Znievom

Žilinský/Martin

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Lazianska (52.94)
Rybníky (9.89)
J. G. Tajovského (6.59)
Hlboká (4.57)
Niva (4.39)
A. Moyzesa (4.35)
Staničná (4.16)
Riadok (2.94)
Ihráč (2.85)
Zalúčky (2.58)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

J. G.Tajovského => J. G. Tajovského

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w158909218 w158909292 w158909590 w158909639 w249497228 w249497430 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dr. Mateja Korauša

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dr. Mateja Korauša (osm), Dr. M. Korauša (minv) w158909663
Dr. Mateja Korauša (osm), Dr. M. Korauša (minv) w158909236
Dr. Mateja Korauša (osm), Dr. M. Korauša (minv) w158909253
Dr. Mateja Korauša (osm), Dr. M. Korauša (minv) w158909424
Dr. Mateja Korauša (osm), Dr. M. Korauša (minv) w158909193
Dr. Mateja Korauša (osm), Dr. M. Korauša (minv) w158909321
Dr. Mateja Korauša (osm), Dr. M. Korauša (minv) w158909779
Dr. Mateja Korauša (osm), Dr. M. Korauša (minv) w158909438
Dr. Mateja Korauša (osm), Dr. M. Korauša (minv) w158909804

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora