Bystrička

Žilinský/Martin

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Veľká dolina (4.84)
Záhumnie (3.63)
Pod javorom (2.83)
Školská (2.76)
Sihote (2.57)
Lázky (2.47)
A. Masarykovej (2.46)
Hore radom (2.44)
Breziny (2.43)
T. G. Masaryka (2.31)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Hlavná ulica => Hlavná
Kerepecká ulica => Kerepecká
Lipová ulica => Lipová
Pod Hrádkom => Pod hrádkom
Príslopská ulica => Príslopská
Ulica A. Masarykovej => A. Masarykovej
Ulica J. Korbeľa => J. Korbeľa
Ulica L. Rapoša => L. Rapoša
Ulica T. G. Masaryka => T. G. Masaryka
Záhradná ulica => Záhradná
Školská ulica => Školská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w158916432 w158916572 w158916681 w158916785 w158916794 w158917025 w245058320 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod hrádkom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Bystričku
Na kameni
Pod Hrádkom
Robotnícka
Tanková cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w158916484
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w158917466
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w158917164
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w158916668
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1244695938
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w158916064
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w158917085
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w158917120
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w158917197
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w158917115
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w158916963
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1024462940
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w158917422
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w158917165

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora