Martin

Žilinský/Martin

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (5)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

M. Dulu 10942/4A 49.109 18.933 JOSM
M. Dulu 10943/4C 49.109 18.933 JOSM
M. Dulu 10944/4D 49.109 18.933 JOSM
M. Dulu 10945/4E 49.11 18.933 JOSM
M. Dulu 11044/4F 49.11 18.933 JOSM

Adresné body bez súradníc (10)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hrdinov SNP (14.30)
Záturčianska (7.16)
A. Stodolu (6.76)
Na Bystričku (5.33)
Robotnícka (5.31)
Sučianska (5.29)
Priekopská (5.12)
J. Š. Šikuru (5.07)
Korunovo (4.79)
Jilemnického (4.67)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Brigádnická => Brigádnicka
Hasičská ulica => Hasičská
Malá Hora => Malá hora
Na Kameni => Na kameni
P. V. Rovnianka => P. V. rovnianka
Smrekova => Smreková
Ulica E. T. Böhma => E. T. Böhma
Ulica J. Bodeneka => J. Bodeneka
Ulica J. Kučeru => J. Kučeru
Ulica M. Várossa => M. Várossa
Ulica S. Stračinu => S. Stračinu
Ulica Zory Jesenskej => Zory Jesenskej

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73256941 w73256965 w73256996 w73257035 w73257046 w73257108 w73257118 w73257163 w73257175 w73257180 w73257183 w73257195 w73257202 w73257204 w73257208 w73257210 w73257219 w73257222 w73257224 w73257228 w73257231 w73257237 w73257243 w73257248 w73257252 w73257268 w73257281 w73257286 w73257292 w73257295 w73257304 w73257313 w73257319 w73257322 w73257334 w73257338 w73257351 w73257357 w73257384 w73257395 w73257404 w73257419 w73257429 w73257453 w73257470 w73257488 w73257500 w73257508 w73257515 w73257525 w73257529 w73257538 w73257553 w73257555 w73257565 w73257566 w73257567 w73257571 w73257573 w73257574 w73257580 w73257581 w73257590 w73257592 w73257603 w73257606 w73257607 w73257609 w73257611 w73257612 w75275222 w79964623 w112938855 w112938856 w112938857 w112938858 w112938859 w112938860 w112938861 w112938862 w112938863 w112938864 w112938865 w112938866 w112938867 w112938868 w112938869 w112938870 w112938871 w112938872 w112938873 w132130261 w132130285 w132130385 w132130413 w132130692 w132130890 w132130993 w132131031 w132131053 w132131243 w139532266 w139532269 w139532270 w139532279 w139532304 w139532306 w139532307 w139532314 w139532339 w139532362 w139532370 w139532372 w139532403 w139532413 w139532449 w139532466 w139532494 w139532504 w139532575 w139532592 w139532606 w139532607 w139532649 w139532655 w139532678 w139532680 w139532696 w139532814 w139532851 w139532869 w139532878 w139532918 w139533007 w139533159 w139533172 w139533251 w139533267 w139533344 w139533357 w139533514 w139533788 w139533842 w139533979 w139534396 w139534401 w139534552 w139534745 w139534987 w139535123 w139535193 w139535227 w139535283 w139535324 w139535606 w139535620 w139535715 w139535800 w139535832 w139535842 w139535863 w139535901 w139535916 w139535925 w139535928 w139535952 w139535960 w139535976 w139536005 w139536011 w139536068 w139536090 w139536091 w139536093 w139536094 w139536108 w139536122 w139536141 w139536166 w139536177 w139536189 w139536248 w139536297 w139536373 w139536384 w139536389 w139536430 w139536433 w139536436 w139536444 w139536461 w139536518 w139536522 w139536527 w139536550 w139536557 w139536559 w139536581 w139536592 w139536597 w139536598 w139536617 w139536651 w139536676 w139536677 w139536694 w139536695 w139536696 w139536697 w139536698 w139536700 w139536725 w139536741 w139536770 w139536772 w139536778 w139536842 w139536852 w139536863 w139536864 w139536866 w139536871 w139536872 w153989094 w197685504 w245037265 w245037274 w245037290 w245037292 w245037357 w245037372 w245037678 w245037939 w245037951 w245038002 w245038013 w245038049 w245038074 w245038155 w245038162 w245038210 w245038247 w245038281 w245038295 w245038301 w245038369 w245038412 w245038417 w245038467 w245039374 w245042008 w245046221 w245046338 w245046354 w245046788 w245046849 w245046954 w245047063 w245060828 w245061292 w245061733 w245065204 w245065223 w245065774 w245065906 w245065939 w245065956 w256302486 w256302487 w256302488 w256302489 w256302491 w256302492 w256302493 w321466605 w321475477 w321475490 w321486145 w321486240 w321486366 w321486369 w321486627 w321486722 w321486740 w321486753 w321486764 n382910110 n385062178 w439901799 w439901800 w440039348 w440039350 w440039356 w440039358 w440039359 w440039361 w440039366 w440039369 w440039373 w440039378 w440039379 w452873255 w452873256 w452873262 w452873263 w452873269 w452873276 w452873277 w452873283 w452873289 w452873291 w452873302 w452873306 w452873307 w452873309 w452873310 w452873312 w452873313 w452873314 w452873315 w452873316 w452873317 w513466752 w513466755 w554494813 w554494815 w554494817 w554494818 w554494821 w554494822 w554494824 w554494826 w556317605 w657733222 w657733225 w657733226 w657733227 w657733228 w657733229 w657733230 w657733231 w657733232 w657733233 w657733234 w657733235 w657733236 w657733237 w657733238 w657733239 w657733240 w690516434 w690516441 w690516445 w1108011188 w1108011189 w1108011190 w1108014188 w1108014189 w1108014190 w1108014191 w1108014192 w1108014193 n1110150802 w1110376790 w1110381249 w1110531538 n1728166818 n1728488035 n1729414714 n1733837461 n1738703259 n1748971921 n2103465574 n2103465579 n2103465587 n2103465600 n2103465606 n2103465610 n2103465624 n2103465636 n2103465639 n2103465642 n2103465647 n2103465685 n2103465712 n2103465817 n2754730311 n2755089322 n2757608130 n2757608145 n2757608186 n2757608219 n3324423930 n3324423931 n4256082312 n4367304189 n4904169334 n5109089703 n5226542432 n5284505396 n5370055684 n5390633421 n5907780539 n5908192967 n5908192969 n5985081719 n6105480656 n6106216891 n6112826888 n6112836952 n6144579693 n6144579694 n6144579695 n6144579696 n6144579697 n6144579698 n6144579699 n6144579700 n6144579701 n6144579702 n6144579739 n6144579740 n6144579741 n6460978486 n6793243104 n7254846722 n7801354885 n8205295718 n8266841717 n9862346122 n9862346123 n10019222003 n10019234075 n10029777753 n10029777754 n10029777758 n10029777759 n10029777791 n10035172780 n10035190535 n10035971120 n10037865294 n10038865863 n10039766691 n10042730934 n10062566954 n10062566990 n10062567001 n10062567021 n10062567027 n10121107019 n10132322517 n10135697391 n10140511558 n10147513037 n10147513039 n10147513041 n10147513043 n10147513045 n10147513047 n10147513049 n10159368269 n10159368270 n10159368271 n10159368272 n10159368273 n10159368274 n10159368275 n10159368276 n10167682760 n10167682761 n10167682762 n10167682763 n10167806028 n10167806030 n10167806032 n10167806034 n10167806036 n10167806038 n10167806040 n10167806042 n10167806044 n10167806046 n10167806048 n10167806049 n10167806051 n10167806054 n10167806056 n10167806058 n10167806060 n10167806062 n10167806064 n10167806066 n10167835438 n10167835439 n10167835440 n10167835441 n10167835442 n10167835443 n10167835446 n10167835447 n10167835448 n10167835449 n10167835450 n10167835451 n10167835452 n10167835453 n10167835454 n11142491853 n11142491854 n11394609277 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w139532451 w245037329 w245037797 w245044535 w245044537 w245044538 w245046263 w245046714 w245061034 w245061705 w245065880 w321486045 w321486048 w321486196 w321486542 w440099003 n1731032520 n1733837444 n1736481006 n1748972159 n4789595424 n10029777755 n10039481048 n10039481056 n10042730932 n10062529491 n10062566989 n10062567022 n10062567024 n10062567034 n10062567035 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Brigádnicka
Charkovská
Helsinská
Leningradská
Minská
Nákladné nádražie
P. V. rovnianka
Smreková
Zory Jesenskej
Šefranica

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

A. Hlinku
Brigádnická
Divadelné námestie
Emila Boleslava Lukáča
Helsinska
I. československej brigády
Investička
Jahodnícke háje
Jozefa Krónera
Jána Bodeneka
Jána Bohdana Hroboňa
Jána Goliana
Jána Goliána
K mestkej Bôrovej
Kohútova
Laukovská
Leningradska
Lázky
M. Rázusa
Malá Hora
Memorandové námestie
Milana Thomku-Mitrovského
P. V. Rovnianka
Partizánska
Pitníky
Pod javorom
Podhorska
Podjavorinskej
Pri Siľave I.
Radlinského
Rybarska
Smrekova
Sv. Cyrila a Metoda
T. G. Masaryka
Tankodrom
Tanková cesta
Ul. Gladiola, Martin 03601
Viliama Chmela
Šafárikova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038389
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038464
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037282
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037566
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038365
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245039598
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037898
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037782
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038207
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037259
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038101
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038213
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w288069539
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046489
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046723
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046282
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046271
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046746
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046266
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046582
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046564
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046466
Jilemnického (osm), Červenej armády (minv) n1748972177
Jilemnického (osm), Červenej armády (minv) n1748972170
Jilemnického (osm), Červenej armády (minv) n1748972159
Jozefa Krónera (osm), Jozefa Kronera (minv) r8995344
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038280
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038462
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037327
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039970
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037283
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039893
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038341
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039379
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039465
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039602
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038457
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040105
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037237
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038469
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038396
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038286
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038400
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037341
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038090
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038192
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037240
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037406
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037241
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038198
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037252
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039836
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038353
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038310
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040045
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039481
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575063
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575062
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575060
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040051
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575061
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575064
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575068
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575069
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575067
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575070
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575065
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575071
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575073
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575072
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575074
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575066
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575075
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575058
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040028
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039749
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575078
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040052
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039695
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039624
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039677
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575077
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039541
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575076
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039440
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575059
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245042234
Kuzmányho (osm), P. Mudroňa (minv) n1734924265
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) w244812696
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) w244812700
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) w244812697
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) w244812701
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) n1736480855
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) n9049035613
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) n9049075953
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) w244812699
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) n9049035615
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) n9049035614
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) n9049075954
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860741
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860737
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860738
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860739
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860740
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860742
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860736
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860744
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860745
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860746
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860747
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860748
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860749
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860743
P. V. Rovnianka (osm), P. V. rovnianka (minv) n10701860735

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora