Martin

Žilinský/Martin

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (5)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

M. Dulu 10942/4A 49.109 18.933 JOSM
M. Dulu 10943/4C 49.109 18.933 JOSM
M. Dulu 10944/4D 49.109 18.933 JOSM
M. Dulu 10945/4E 49.11 18.933 JOSM
M. Dulu 11044/4F 49.11 18.933 JOSM

Adresné body bez súradníc (19)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hrdinov SNP (14.14)
Záturčianska (7.53)
A. Stodolu (7.17)
Robotnícka (5.49)
Bottova (5.39)
Priekopská (5.39)
Sučianska (5.33)
Na Bystričku (5.28)
J. Š. Šikuru (5.07)
Jilemnického (4.67)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Brigádnická => Brigádnicka
Hasičská ulica => Hasičská
Malá Hora => Malá hora
Na Kameni => Na kameni
P. V. Rovnianka => P. V. rovnianka
Smrekova => Smreková
Ulica E. T. Böhma => E. T. Böhma
Ulica J. Bodeneka => J. Bodeneka
Ulica J. Kučeru => J. Kučeru
Ulica M. Várossa => M. Várossa
Ulica S. Stračinu => S. Stračinu

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73256941 w73256965 w73256996 w73257035 w73257046 w73257108 w73257118 w73257163 w73257175 w73257180 w73257183 w73257195 w73257202 w73257204 w73257208 w73257210 w73257219 w73257222 w73257224 w73257228 w73257231 w73257237 w73257243 w73257248 w73257252 w73257268 w73257281 w73257286 w73257292 w73257295 w73257304 w73257313 w73257319 w73257322 w73257334 w73257338 w73257351 w73257357 w73257384 w73257395 w73257404 w73257419 w73257429 w73257453 w73257470 w73257488 w73257500 w73257508 w73257515 w73257525 w73257529 w73257538 w73257553 w73257555 w73257565 w73257566 w73257567 w73257571 w73257573 w73257574 w73257580 w73257581 w73257590 w73257592 w73257603 w73257606 w73257607 w73257609 w73257611 w73257612 w75275222 w79964623 w132130261 w132130285 w132131053 w139532266 w139532279 w139532314 w139532362 w139532413 w139532449 w139532466 w139532607 w139532649 w139532696 w139532814 w139532869 w139532918 w139533357 w139533842 w139533979 w139534396 w139534401 w139534745 w139534987 w139535123 w139535193 w139535381 w139535606 w139535842 w139535863 w139535952 w139535960 w139536005 w139536011 w139536122 w139536141 w139536189 w139536389 w139536433 w139536444 w139536518 w139536522 w139536527 w139536550 w139536617 w139536677 w139536695 w139536741 w139536770 w139536772 w153989094 w197685504 w245037292 w245039374 w245042008 w245046354 w245046849 w245058569 w245061292 w245061733 w245065223 w321466605 n382910110 w439901799 w439901800 w440039348 w440039350 w440039356 w440039358 w440039359 w440039361 w440039366 w440039369 w440039373 w440039378 w440039379 w513466752 w513466755 w690516434 w690516441 w690516445 n1110150802 n1728488035 n1729414714 n1733837461 n1738703259 n1738703329 n2754730311 n2757608130 n2757608145 n2757608186 n2757608219 n3324423930 n3324423931 n4256082312 n4367304189 n4904169334 n5109089703 n5226542432 n5284505396 n5370055684 n5390633421 n5907780539 n5908192963 n5908192964 n5908192965 n5908192966 n5908192967 n5908192969 n5985081719 n6105480656 n6106216891 n6112826888 n6112836952 n6144579693 n6144579694 n6144579695 n6144579696 n6144579697 n6144579698 n6144579699 n6144579700 n6144579701 n6144579702 n6144579739 n6144579740 n6144579741 n6460978486 n6793243104 n7254846722 n7801354885 n8195924467 n8195937702 n8205295718 n8266841717 n9862346122 n9862346123 n10019222003 n10019234075 n10029777753 n10029777754 n10029777758 n10029777759 n10029777791 n10035172780 n10035190535 n10038865863 n10039766691 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w245037329 w245037797 w245044535 w245044537 w245044538 w245046263 w245046714 w245061034 w245061705 w245065880 w440099003 n1733837444 n1736481006 n1748972159 n4789595424 n10029777755 n10039481056 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

A. Mamateja
A. Stodolu
Brigádnicka
Charkovská
Helsinská
Kratinova
Lazík
Leningradská
Minská
Murgašova
Nákladné nádražie
P. V. rovnianka
Pri Siľave I
Rybárska
Sadová
Smreková
Ľaukovská
Šefranica

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

A. Hlinku
Alberta Mamateja
Aurela Stodolu
Brigádnická
Divadelné námestie
Emila Boleslava Lukáča
Helsinska
I. československej brigády
Investička
Jahodnícke háje
Jozefa Krónera
Jána Bodeneka
Jána Bohdana Hroboňa
Jána Goliana
Jána Goliána
K mestkej Bôrovej
Kohútova
Kolónia II.
Kratinová
Laukovská
Leningradska
M. Rázusa
Malá Hora
Milana Thomku-Mitrovského
Murgašová
P. V. Rovnianka
Partizánska
Pitníky
Pod javorom
Podhorska
Podjavorinskej
Pri Siľave I.
Radlinského
Rybarska
Sadova
Smrekova
Sv. Cyrila a Metoda
T. G. Masaryka
Tankodrom
Tanková cesta
Ul. Gladiola, Martin 03601
Viliama Chmela
Šafárikova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038389
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038464
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037282
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037566
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038365
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245039598
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037898
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037782
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038207
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037259
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038101
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038213
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w288069539
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046489
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046723
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046282
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046271
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046746
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046266
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046582
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046564
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046466
Jilemnického (osm), Červenej armády (minv) n1748972177
Jilemnického (osm), Červenej armády (minv) n1748972170
Jilemnického (osm), Červenej armády (minv) n1748972159
Jozefa Krónera (osm), Jozefa Kronera (minv) r8995344
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038280
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038462
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037327
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039970
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037283
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039836
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039379
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039465
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039602
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039893
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038457
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040105
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037237
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038469
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038396
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038286
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038400
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037341
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038090
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038192
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037240
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037406
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037241
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038198
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037252
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040045
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038353
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038310
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039481
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038341
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040028
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040051
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575062
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575060
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575063
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575061
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575064
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575068
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575069
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575067
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575070
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575065
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575071
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575073
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575072
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575074
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575066
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575075
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039749
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575058
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575078
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040052
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039624
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245042234
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039695
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039677
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575077
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039541
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575076
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039440
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575059
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139535638
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536687
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536564
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536375
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536561
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139535083
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139535913
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139535940
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139535889
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139535811
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139535598
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536116
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536105
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139533250
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536686
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536613
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139532511
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139533516
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139535519
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536533
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536143
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536376
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139535106
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536600
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536429
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139535631
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139535022
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536578
Kratinová (osm), Kratinova (minv) w139536585
Kuzmányho (osm), P. Mudroňa (minv) n1734924265
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) n9049035613
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) n9049035614
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) n9049035615
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) w244812700
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) n9049075954
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) n1736480855
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) w244812701
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) w244812697
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) w244812696
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) n9049075953
Malá Hora (osm), Malá hora (minv) w244812699

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora