Liptovská Porúbka

Žilinský/Liptovský Mikuláš

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (59.39)
Kostolná (4.47)
Družstevná (4.21)
Horepotoky (3.84)
Jozefa Lenárta (2.90)
Závoz (2.82)
Ferdinanda Gabaja (2.82)
Ľudovíta Šenšela (2.62)
Pri Váhu (2.52)
Nad škôlkou (2.40)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cintorínska ulica => Cintorínska
Družstevná ulica => Družstevná
Hlavná ulica => Hlavná
Kostolná ulica => Kostolná
Lipová ulica => Lipová
Smreková ulica => Smreková
Ulica Do vápenice => Do vápenice
Ulica Ferdinanda Gabaja => Ferdinanda Gabaja
Ulica Horepotoky => Horepotoky
Ulica Imricha Haassa => Imricha Haassa
Ulica Jozefa Lenárta => Jozefa Lenárta
Ulica Na žiare => Na žiare
Ulica Nad škôlkou => Nad škôlkou
Ulica Pod hôrkou => Pod hôrkou
Ulica Pod kukučkou => Pod kukučkou
Ulica Pri Váhu => Pri Váhu
Ulica Pri Úpuste => Pri Úpuste
Ulica Pri železnici => Pri železnici
Ulica V kúte => V kúte
Ulica Závoz => Závoz
Ulica Ľudovíta Šenšela => Ľudovíta Šenšela

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w429423544 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Liptovská Porúbka
Maša
Pri úpuste
Vyšné fabriky

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pri železnici (osm), Smreková (minv) w71746828

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora