Pribylina

Žilinský/Liptovský Mikuláš

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Družstevná (3.83)
Dr. Jána Rumanna (3.48)
Emila Janotku (3.15)
Mateja Šuňavca (2.81)
Záhumnie (2.56)
Okružná (2.37)
Dr. Jána Lajčiaka (2.35)
Ohradná (2.03)
Obecná (1.98)
Tatranská (1.98)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Borovicová ulica => Borovicová
Brezová ulica => Brezová
Družstevná ulica => Družstevná
Hlavná ulica => Hlavná
Javorová ulica => Javorová
Jedľová ulica => Jedľová
Limbová ulica => Limbová
Mlynská ulica => Mlynská
Obecná ulica => Obecná
Ohradná ulica => Ohradná
Okružná ulica => Okružná
Smreková ulica => Smreková
Tatranská ulica => Tatranská
Tichá ulica => Tichá
Ulica Dr. Jána Lajčiaka => Dr. Jána Lajčiaka
Ulica Dr. Jána Rumanna => Dr. Jána Rumanna
Ulica Emila Janotku => Emila Janotku
Ulica Mateja Šuňavca => Mateja Šuňavca
Ulica Medzi záhradami => Medzi záhradami

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r15762073 w301588054 n4998722021 n5556717365 n9112817428 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Račkova dolina
Račkova Dolina
Račková dolina
ulica Emila Janotku 100, Pribylina Slowakei

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora