Malužiná

Žilinský/Liptovský Mikuláš

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (19)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

3/ 48.984 19.762 JOSM
67/ 48.978 19.772 JOSM
19/ 48.981 19.766 JOSM
17/ 48.982 19.765 JOSM
16/ 48.982 19.764 JOSM
15/ 48.982 19.764 JOSM
14/ 48.983 19.764 JOSM
13/ 48.983 19.764 JOSM
69/ 48.978 19.774 JOSM
12/ 48.983 19.763 JOSM
10/ 48.983 19.763 JOSM
9/ 48.983 19.763 JOSM
8/ 48.984 19.763 JOSM
7/ 48.983 19.763 JOSM
6/ 48.984 19.763 JOSM
5/ 48.984 19.763 JOSM
4/ 48.984 19.763 JOSM
11/ 48.983 19.763 JOSM
89/ 48.978 19.774 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hodruša
Obecná knižnica Malužiná

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora