Liptovský Ján

Žilinský/Liptovský Mikuláš

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (4)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Do Políka (4.80)
Za Plavom (4.22)
Starojánska (3.51)
Nová (3.33)
Farská (2.62)
Na ostrove (1.88)
Na Jankovskom (1.81)
Jána Čajaka (1.78)
Jána Stanislava (1.69)
Pod stráňou (1.66)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Farská ulica => Farská
Kúpeľná ulica => Kúpeľná
Nová ulica => Nová
Starojánska ulica => Starojánska
Ulica Fraňa Kráľa => Fraňa Kráľa
Ulica Jána Kalinčiaka => Jána Kalinčiaka
Ulica Jána Stanislava => Jána Stanislava
Ulica Jána Čajaka => Jána Čajaka
Ulica do Políka => Do Políka
Ulica na Jankovskom => Na Jankovskom
Ulica na ostrove => Na ostrove
Ulica nad závozom => Nad závozom
Ulica padlých hrdinov => Padlých hrdinov
Ulica pod Dubcom => Pod Dubcom
Ulica pod Hrádkom => Pod hrádkom
Ulica pod Sečnom => Pod Sečnom
Ulica pod Stráňou => Pod stráňou
Ulica pod vežami => Pod vežami
Ulica za vodou => Za vodou
Školská ulica => Školská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod hrádkom
Pod stráňou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Ostrove
Nábrežná
Pod Hrádkom
Pod Stráňou
Pri Brodku

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w73173101
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1244170580
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w73173084
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w73173077
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w73173622
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w313882703
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w73173590
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w73173574
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w1244170562

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora