Liptovský Hrádok

Žilinský/Liptovský Mikuláš

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (16)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nižné fabriky (5.92)
J. Kollára (5.10)
Pod lipami (4.55)
Hradná (4.21)
Jakuba Grajchmana (2.94)
Partizánska (2.93)
Dr. A. Škarvana (2.77)
Prekážka (2.74)
Belanská (2.64)
Vyšné fabriky (2.59)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n31092706 w121511215 w143816795 w156386308 w263362506 w429423544 w429425332 n1372129163 n3055718309 n3055718310 n4285760512 n4289915441 n9912688031 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w121511087 w121929742 w121930042 w121930044 w121930051 w121930056 w121930074 w143816686 w143816713 w143816906 w143816941 w143816958 w143816981 w143816983 w143817005 w143817049 w143817052 w143817117 w143817221 w143817222 w143817288 w143817303 w143817308 w143817321 w143817325 w143817341 w143817371 w143817377 w143817388 w143817391 w143817406 w146974691 w156386436 n6133547323 n6135561453 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Lúžnica

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Celiny
J.D. Matejovie
Jednosmerka
Jozefa Martinku
Liptovská Porúbka
Pri Váhu
pri železnici
Sady Milana Rastislava Štefánika
The Old School House
Zdravotná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Belanská (osm), J. D. Matejovie (minv) w117614586
Celiny (osm), J. Kollára (minv) n6690048307
Hradná (osm), Duklianska (minv) w121931832
Juraja Martinku (osm), Záhradná (minv) w143817380
Juraja Martinku (osm), Sady M. R. Štefánika (minv) w146974699
Partizánska (osm), Pod lipami (minv) w238798299
Partizánska (osm), Pod lipami (minv) w238798291
Partizánska (osm), Pod lipami (minv) w238798282
Pod lipami (osm), Sady M. R. Štefánika (minv) w238799155
Pod lipami (osm), Partizánska (minv) w238798296
Pri železnici (osm), Pálenica (minv) w146972195
Pri železnici (osm), Pálenica (minv) w146970674
Pri železnici (osm), Pálenica (minv) w146972184
SNP (osm), Hurbanova (minv) w143816744
Vyšné fabriky (osm), Nižné fabriky (minv) w146971518
Vyšné fabriky (osm), Nižné fabriky (minv) w146971514
Záhradná (osm), Juraja Martinku (minv) w143816900
Štúrova (osm), SNP (minv) w143817057

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora