Liptovský Mikuláš

Žilinský/Liptovský Mikuláš

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (4)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

746/ 49.05 19.618 JOSM
747/ 49.051 19.617 JOSM
778/ 49.07 19.655 JOSM
780/ 49.069 19.655 JOSM

Adresné body bez súradníc (15)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Demänovská (33.39)
Demänovská cesta (10.67)
Pod stráňami (6.84)
Vansovej (6.78)
Ráztocká (6.76)
1. mája (6.29)
Alexyho (6.12)
Jána Švermu (5.72)
Vitálišovská (5.19)
Okoličianska (5.01)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
3.februára => 3. februára
4.apríla => 4. apríla
J.Dudu => J. Dudu
J.M.Oberuča => J. M. Oberuča
J.Rumana => J. Rumana
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
M.M.Hodžu => M. M. Hodžu
Pod Stráňami => Pod stráňami

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w75413408 w75413415 w75413450 w75413451 w75413458 w100270136 w118278321 w242517708 n256570757 w274296809 w282346978 w648207320 n680055902 w1081730448 n2558387281 n4385571832 n4630420589 n4844145221 n5577820506 n6900840252 n7035511326 n9009634929 n9182996434 n9623170677 n9776461053 n9914337732 n9914337733 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w554047869 w896135815 n4096906024 n4382309356 n6005239785 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nad Brezím
Pod cestou
Pod stráňami
Zadná

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Baťova Ulička
Bodice
Chalupkova
Demänová
Do cintorína
Dušana Pálku
Ester Šimerovej-Martinčekovej
Hodžova
Jelšová
Jánošíkovo nábrežie
Komenskeho
Kováčova
Kračúnova
Kútna
Milana Rastislava Štefánika
Nábrežie Dr. A. Stodolu
Okoličianská
Palesáky
Pavla Straussa
Petra Júliusa Kerna
Pod Hájom
Pod Stráňami
Pod čerencom
Priečna
Sama Bohdana Hroboňa
Svetozára Hurbana Vajanského
Tehelná
Vranovská
Zacou
Čs. brigády
Športovcov

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

1. mája (osm), Stošická (minv) w118288963
3. februára (osm), A. Kostolného (minv) w229691595
3. februára (osm), Jánošíkova (minv) w229691597
4. apríla (osm), K vode (minv) w71714596
4. apríla (osm), Námestie osloboditeľov (minv) w71714627
4. apríla (osm), Námestie osloboditeľov (minv) w71714595
A. Kostolného (osm), Borbisova (minv) w62156512
A. Kostolného (osm), Matejkova (minv) w62156392
A. Kostolného (osm), 3. februára (minv) w62156681
Agátová (osm), Sládkovičova (minv) n8079295613
Andická (osm), P. J. Kerna (minv) n8079250235
Andická (osm), Lidická (minv) n8079250255
Andická (osm), Kút (minv) n8079250255
Andická (osm), J. Rumana (minv) n8079250245
Andická (osm), Námestie SNP (minv) n8079250238
Antona Droppu (osm), Požiarnická (minv) n8079141486
Antona Droppu (osm), Zemianska (minv) n8079141472
Antona Droppu (osm), Revolučná (minv) n8079141474
Belopotockého (osm), Kemi (minv) w118289140
Benická (osm), Demänovská cesta (minv) w71528987
Benická (osm), Tranovského (minv) w71528962
Benická (osm), Rovnosti (minv) w71529027
Benická (osm), Kláštorná (minv) w71528979
Björnsonova (osm), Vladimíra Kunu (minv) w118281872
Borbisova (osm), Jána Švermu (minv) w118280697
Borbisova (osm), A. Kostolného (minv) w118281478
Brezová (osm), V Luhoch (minv) n8079295601
Cintorínska (osm), K vode (minv) w229691920
Dechtárska (osm), Tretiny (minv) w58961025
Dechtárska (osm), Kláštorná (minv) w58960551
Demänovská (osm), Matejkova (minv) w62156772
Demänovská (osm), Sihotská (minv) w62156245
Demänovská cesta (osm), Benická (minv) w58960605
Demänovská cesta (osm), Roľnícka (minv) w58960961
Druhá (osm), Pod Sitieňom (minv) w118281362
Družstevná (osm), Ladislava Čemického (minv) w118277758
Eduarda Balla (osm), Zemianska (minv) w62158074
Františka Klimeša (osm), Zápotockého (minv) w62157880
Garbiarska (osm), Mikuláša Štalmacha (minv) w118290118
Glejárska (osm), Pod Dielom (minv) w62156855
Hlavná (osm), Za vodou (minv) w118292531
Hlavná (osm), Sihotská (minv) n8079182082
Hodžova (osm), M. M. Hodžu (minv) n3205101250
Hradišská (osm), Senická (minv) n9028496605
Hradišská (osm), Senická (minv) n9028496603
J. Rumana (osm), Andická (minv) w118281729
Jura Janošku (osm), Palúčanská (minv) w118280277
Jánošíkova (osm), Medze (minv) w62156700
Jánošíkova (osm), 3. februára (minv) w62156264
K vode (osm), 4. apríla (minv) n8079217619
Kemi (osm), Belopotockého (minv) n9028522007
Kláštorná (osm), Benická (minv) n8079285315
Kláštorná (osm), Na kút (minv) w229691338
Kmeťova (osm), Smrečianska (minv) w118290371
Kokavcova (osm), Majeríkova (minv) w62156274
Kokavcova (osm), Priebežná (minv) w62157512
Kokavcova (osm), Medze (minv) w62156385
Kút (osm), Andická (minv) w58960920
Kút (osm), Lidická (minv) w58960920
Lidická (osm), Andická (minv) w73174252
Lidická (osm), Kút (minv) w73174252
M. M. Hodžu (osm), Obrcianova (minv) n8079386079
M. Pišúta (osm), Gazdovská (minv) w118277674
Majeríkova (osm), Kokavcova (minv) n8025693140
Malé pole (osm), Palúčanská (minv) w118292701
Malé pole (osm), Tatranská (minv) w118292569
Malý Rím (osm), Pálenická (minv) w62156933
Malý Rím (osm), Vitálišovská (minv) w62156905
Malý Rím (osm), S. B. Hroboňa (minv) w62157587
Mateja Linčovského (osm), Šoltésovej (minv) n8079285289
Matejkova (osm), Demänovská (minv) w73175888
Matejkova (osm), A. Kostolného (minv) w73175992
Matejkova (osm), Riečna (minv) w73176018
Matúškova (osm), Okoličianska (minv) w73174426
Matúškova (osm), Pod hájikom (minv) w73174488
Medze (osm), Jánošíkova (minv) w73174679
Medze (osm), Priebežná (minv) w73174951
Medze (osm), Kokavcova (minv) w73174923
Michalovská (osm), Za školou (minv) w58960673
Mierová (osm), Pod Dielom (minv) w229691727
Mikuláša Štalmacha (osm), Garbiarska (minv) n8079141499
Milana Rastislava Štefánika (osm), Štefánikova (minv) n1265723235
Milana Rastislava Štefánika (osm), Štefánikova (minv) n1265723291
Milana Rastislava Štefánika (osm), Štefánikova (minv) n1265723175
Milana Rastislava Štefánika (osm), Štefánikova (minv) n1265723264
Milana Rastislava Štefánika (osm), Štefánikova (minv) n1265723282
Milana Rastislava Štefánika (osm), Štefánikova (minv) n1265723370
Milana Rastislava Štefánika (osm), Štefánikova (minv) n1265723304
Milana Rastislava Štefánika (osm), Štefánikova (minv) n1265723122
Mincova (osm), Kláštorná (minv) w73175520
Mišíkova (osm), Za mlynom (minv) w73175860
Mišíkova (osm), Do doliny (minv) w73176048
Mlynisko (osm), Revolučná (minv) w58960820
Mlynisko (osm), Gazdovská (minv) w58960975
Mlynská (osm), Vajanského (minv) w62157128
Mlynská (osm), Tretiny (minv) w62156481
Mládeže (osm), Trstica (minv) w58960723
Morušová (osm), Vranov (minv) n8079295525
Na kút (osm), Kláštorná (minv) w389840758
Námestie SNP (osm), Stojšova (minv) w62156821
Námestie SNP (osm), Andická (minv) w62157155
Námestie osloboditeľov (osm), Okružná (minv) w118282105
Námestie osloboditeľov (osm), 4. apríla (minv) w118281705
Námestie osloboditeľov (osm), 4. apríla (minv) w118290352
Obchodná (osm), Palúčanská (minv) w58960807
Obrcianova (osm), M. M. Hodžu (minv) n8079118275
Odbojárska (osm), Podtatranského (minv) w58960937
Ohradná (osm), Prídavky (minv) w229691666
Ohradná (osm), Roľnícka (minv) w229691519
Okoličianska (osm), Matúškova (minv) w229691814
Okoličianská (osm), Okoličianska (minv) n3526202381
Ondrašovská (osm), Dlhá (minv) w73175674
Ondrašovská (osm), P. J. Kerna (minv) w73175006
Ondrašovská (osm), Cez vody (minv) w73175006
P. J. Kerna (osm), Andická (minv) w58960773
P. J. Kerna (osm), Školská (minv) w58960933
P. J. Kerna (osm), Cez vody (minv) w58960984
P. J. Kerna (osm), Pod hájikom (minv) w58960537
P. J. Kerna (osm), Ondrašovská (minv) w58960984
Palugyayho (osm), Potočná (minv) w62158037
Palúčanská (osm), Obchodná (minv) w62157881
Palúčanská (osm), Jura Janošku (minv) w62156373
Palúčanská (osm), Malé pole (minv) w62156725
Petrovičovo nábrežie (osm), Okoličianska (minv) w62158048
Petrovičovo nábrežie (osm), Ohradná (minv) w62156776
Pod Dielom (osm), Mierová (minv) n8079137045
Pod Dielom (osm), Glejárska (minv) w73175274
Pod Sitieňom (osm), Prvá (minv) w58961008
Pod Sitieňom (osm), Prvá (minv) n8079176145
Pod Sitieňom (osm), Pod stráňami (minv) w58961008
Pod Sitieňom (osm), Druhá (minv) w58960496
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) n8079118270
Pod Stráňami (osm), Prvá (minv) n8079118270
Pod Stráňami (osm), Pod Sitieňom (minv) n8079118270
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w118290099
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w917534430
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) n8079386062
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) n8079386060
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w118289583
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w118288981
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) n8079386063
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) n8079386061
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) n8355651721
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w118289392
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w73176320
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) n8355619528
Pod Stráňami (osm), Pod stráňami (minv) w118289029
Pod hájikom (osm), P. J. Kerna (minv) w71529019
Pod hájikom (osm), Za vodou (minv) w71529001
Pod hájikom (osm), Ružičkova (minv) w71529023
Podtatranského (osm), Odbojárska (minv) w118290372
Podtatranského (osm), Za štadiónom (minv) w118289306
Pongrácovská (osm), 4. apríla (minv) w73175702
Porubská (osm), Potočná (minv) w71714567
Požiarnická (osm), Antona Droppu (minv) w73175536
Priebežná (osm), Medze (minv) n9007689593
Priebežná (osm), Kokavcova (minv) n9007689595
Prvá (osm), Tretiny (minv) w118281586
Prvá (osm), Pod Sitieňom (minv) w118281434
Prvá (osm), Pod Sitieňom (minv) w118281365
Prvá (osm), Pod stráňami (minv) w118281365
Prídavky (osm), Ohradná (minv) w118278742
Pálenická (osm), Malý Rím (minv) w229691305
Revolučná (osm), Mlynisko (minv) w73176229
Riečna (osm), Tehliarska (minv) w229691411
Riečna (osm), Matejkova (minv) w229691898
Rovnosti (osm), Benická (minv) w58960729
Rovnosti (osm), Žuffova (minv) w58960588
Rovnosti (osm), Tretia (minv) w58960771
Roľnícka (osm), Ohradná (minv) w73174591
Roľnícka (osm), Demänovská cesta (minv) n8079137017
Ružičkova (osm), Pod hájikom (minv) w73174883
S. B. Hroboňa (osm), Sihotská (minv) w73175721
S. B. Hroboňa (osm), Pod Sitieňom (minv) w73175787
S. B. Hroboňa (osm), Malý Rím (minv) w73175736
SNP (osm), Bodická (minv) w79960539
SNP (osm), Bodická (minv) w62157057
SNP (osm), Bodická (minv) w62156924
Senická (osm), Hradišská (minv) n9028496576
Senická (osm), Hradišská (minv) n9028496575
Sihotská (osm), Demänovská (minv) w229691781
Sihotská (osm), Hlavná (minv) w229691848
Sihotská (osm), Tehliarska (minv) w229691189
Sládkovičova (osm), Agátová (minv) w118277662
Stojšova (osm), Za ulicou (minv) w229691483
Stošická (osm), 1. mája (minv) w229691095
Tatranská (osm), Pod hájikom (minv) w73175357
Tatranská (osm), Malé pole (minv) w73175443
Tehliarska (osm), Žuffova (minv) w73175939
Tehliarska (osm), Sihotská (minv) w73175950
Tehliarska (osm), Riečna (minv) w73175856
Tehliarska (osm), Tretiny (minv) w73176113
Tranovského (osm), Benická (minv) w118279453
Tretia (osm), Rovnosti (minv) w118277602
Tretiny (osm), Dechtárska (minv) w118292666
Tretiny (osm), Mlynská (minv) w118292560
Tretiny (osm), Tehliarska (minv) w118292728
Tretiny (osm), Žuffova (minv) w118292794
Tretiny (osm), Prvá (minv) w118292620
Trstica (osm), Mládeže (minv) w71714308
V Luhoch (osm), Brezová (minv) w62157920
Vajanského (osm), Mlynská (minv) w118288984
Vitálišovská (osm), Malý Rím (minv) w229691360
Vladimíra Kunu (osm), Björnsonova (minv) w62157568
Vranov (osm), Morušová (minv) w62156594
Za humnami (osm), Lazná (minv) w71528946
Za mlynom (osm), Mišíkova (minv) w62157693
Za vodou (osm), Hlavná (minv) w71714426
Za vodou (osm), Pod hájikom (minv) w71714450
Za školou (osm), Michalovská (minv) n8079182069
Za štadiónom (osm), Podtatranského (minv) w58960778
Zacou (osm), Stojšova (minv) w389840723
Zacou (osm), Za ulicou (minv) w389840723
Zacou (osm), Za ulicou (minv) n8079182072
Zacou (osm), Za ulicou (minv) w118292655
Zacou (osm), Za ulicou (minv) w118292525
Zemianska (osm), Antona Droppu (minv) n8079329762
Zgútha Vrbického (osm), Role (minv) w118281347
Záhradná (osm), Potočná (minv) w73174212
Záhradná (osm), Cez vody (minv) w73174226
Zápotockého (osm), Františka Klimeša (minv) w118278378
Školská (osm), P. J. Kerna (minv) w118282005
Šoltésovej (osm), Mateja Linčovského (minv) w118281809
Žuffova (osm), Tehliarska (minv) w62156248
Žuffova (osm), Rovnosti (minv) w62157661
Žuffova (osm), Tretiny (minv) w62156501

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora