Rudina

Žilinský/Kysucké Nové Mesto

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (145)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1/ 49.284 18.762 JOSM
418/ 49.282 18.755 JOSM
419/ 49.282 18.757 JOSM
423/ 49.282 18.755 JOSM
424/ 49.278 18.757 JOSM
433/ 49.279 18.757 JOSM
435/ 49.281 18.761 JOSM
417/ 49.281 18.756 JOSM
436/ 49.282 18.761 JOSM
452/ 49.282 18.76 JOSM
453/ 49.282 18.76 JOSM
454/ 49.283 18.761 JOSM
455/ 49.282 18.76 JOSM
458/ 49.28 18.758 JOSM
474/ 49.281 18.756 JOSM
439/ 49.279 18.753 JOSM
477/ 49.28 18.757 JOSM
413/ 49.281 18.756 JOSM
407/ 49.281 18.759 JOSM
362/ 49.281 18.757 JOSM
364/ 49.282 18.761 JOSM
366/ 49.28 18.762 JOSM
369/ 49.282 18.76 JOSM
371/ 49.282 18.755 JOSM
378/ 49.282 18.754 JOSM
411/ 49.28 18.757 JOSM
379/ 49.281 18.755 JOSM
385/ 49.282 18.76 JOSM
396/ 49.279 18.757 JOSM
397/ 49.282 18.76 JOSM
402/ 49.282 18.761 JOSM
403/ 49.28 18.756 JOSM
404/ 49.279 18.756 JOSM
380/ 49.281 18.757 JOSM
478/ 49.28 18.755 JOSM
479/ 49.281 18.755 JOSM
482/ 49.281 18.756 JOSM
709/ 49.279 18.753 JOSM
711/ 49.282 18.755 JOSM
712/ 49.28 18.76 JOSM
717/ 49.28 18.759 JOSM
719/ 49.283 18.761 JOSM
723/ 49.282 18.756 JOSM
706/ 49.28 18.761 JOSM
726/ 49.281 18.761 JOSM
728/ 49.278 18.76 JOSM
729/ 49.282 18.755 JOSM
731/ 49.283 18.761 JOSM
733/ 49.279 18.756 JOSM
734/ 49.279 18.76 JOSM
736/ 49.28 18.762 JOSM
727/ 49.282 18.757 JOSM
704/ 49.281 18.756 JOSM
701/ 49.281 18.756 JOSM
569/ 49.281 18.762 JOSM
484/ 49.279 18.756 JOSM
485/ 49.28 18.757 JOSM
486/ 49.281 18.755 JOSM
487/ 49.283 18.762 JOSM
489/ 49.281 18.755 JOSM
496/ 49.282 18.761 JOSM
505/ 49.281 18.761 JOSM
508/ 49.279 18.757 JOSM
512/ 49.278 18.757 JOSM
531/ 49.279 18.757 JOSM
532/ 49.28 18.758 JOSM
545/ 49.281 18.762 JOSM
546/ 49.281 18.756 JOSM
550/ 49.28 18.762 JOSM
566/ 49.281 18.761 JOSM
360/ 49.28 18.76 JOSM
737/ 49.279 18.758 JOSM
359/ 49.283 18.762 JOSM
349/ 49.279 18.758 JOSM
48/ 49.28 18.756 JOSM
62/ 49.281 18.756 JOSM
64/ 49.284 18.762 JOSM
201/ 49.283 18.761 JOSM
202/ 49.282 18.761 JOSM
203/ 49.28 18.76 JOSM
47/ 49.283 18.762 JOSM
204/ 49.28 18.761 JOSM
206/ 49.28 18.76 JOSM
207/ 49.278 18.757 JOSM
208/ 49.279 18.757 JOSM
209/ 49.28 18.758 JOSM
210/ 49.28 18.758 JOSM
211/ 49.281 18.76 JOSM
205/ 49.28 18.758 JOSM
212/ 49.28 18.756 JOSM
19/ 49.281 18.755 JOSM
17/ 49.28 18.754 JOSM
2/ 49.282 18.759 JOSM
3/ 49.281 18.76 JOSM
4/ 49.28 18.76 JOSM
5/ 49.281 18.76 JOSM
6/ 49.281 18.76 JOSM
7/ 49.281 18.759 JOSM
18/ 49.281 18.754 JOSM
8/ 49.281 18.759 JOSM
10/ 49.281 18.758 JOSM
12/ 49.282 18.757 JOSM
13/ 49.282 18.756 JOSM
14/ 49.282 18.756 JOSM
15/ 49.282 18.756 JOSM
16/ 49.282 18.756 JOSM
9/ 49.28 18.759 JOSM
213/ 49.28 18.754 JOSM
217/ 49.281 18.754 JOSM
259/ 49.278 18.757 JOSM
315/ 49.279 18.757 JOSM
317/ 49.28 18.755 JOSM
318/ 49.28 18.761 JOSM
319/ 49.279 18.757 JOSM
322/ 49.282 18.755 JOSM
323/ 49.282 18.756 JOSM
314/ 49.279 18.758 JOSM
326/ 49.281 18.76 JOSM
330/ 49.281 18.756 JOSM
332/ 49.28 18.757 JOSM
334/ 49.28 18.756 JOSM
336/ 49.281 18.754 JOSM
339/ 49.279 18.757 JOSM
346/ 49.279 18.757 JOSM
328/ 49.281 18.755 JOSM
312/ 49.28 18.759 JOSM
308/ 49.283 18.762 JOSM
307/ 49.281 18.76 JOSM
264/ 49.28 18.758 JOSM
265/ 49.28 18.76 JOSM
266/ 49.281 18.76 JOSM
267/ 49.279 18.758 JOSM
268/ 49.281 18.756 JOSM
276/ 49.282 18.754 JOSM
285/ 49.282 18.754 JOSM
288/ 49.282 18.755 JOSM
289/ 49.28 18.758 JOSM
294/ 49.28 18.758 JOSM
296/ 49.282 18.756 JOSM
298/ 49.282 18.755 JOSM
302/ 49.281 18.755 JOSM
303/ 49.28 18.758 JOSM
304/ 49.28 18.758 JOSM
350/ 49.28 18.76 JOSM
739/ 49.279 18.756 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73494736 w73495547 w1027376603 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

1. mája
Obecná knižnica Rudina
Rudina

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora