Kysucké Nové Mesto

Žilinský/Kysucké Nové Mesto

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1415)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kukučínova (14.99)
Cesta do Rudiny (9.94)
Neslušská cesta (5.26)
ČSA (4.33)
Belanského (4.06)
Komenského (3.70)
Nábrežná (3.38)
1. mája (3.37)
Clementisova (3.12)
Revolučná (3.07)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
9.mája => 9. mája
Dr.G.Schaefflera => Dr. G. Schaefflera
Kukučinova => Kukučínova
Pod Lipkou => Pod lipkou
Ulica Jánska => Jánska

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w238123089 w238785401 w238785404 w238785426 w238785464 w238785518 w238785544 w238785650 w238785652 w238785657 w238785815 w238785892 w238785899 w238785931 w255646060 w255646062 w700655464 n1059225150 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w238785319 w238785321 w238786044 w238786061 w238786076 w239210840 w254200833 w946960753 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod lipkou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dr. Georga Schaefflera
Dúbie
Matice Slovenskej
Oškerdská cesta
Pod Lipkou
Snežnická cesta
Československej armády

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Matice slovenskej (osm), Murgašova (minv) w239211160
Pod Lipkou (osm), Pod lipkou (minv) w734368968
Pod Lipkou (osm), Pod lipkou (minv) w283614689
Československej armády (osm), ČSA (minv) w238123066
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508564554
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508564555
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508564556
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508564557
Československej armády (osm), ČSA (minv) w238123367
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508564558
Československej armády (osm), ČSA (minv) w238123298
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508552859
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508564560
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508552855
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508564561
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508552856
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508564562
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508552857
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508564563
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508552858
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508564564
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508552854
Československej armády (osm), ČSA (minv) n4508564559

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora