Dolný Kubín

Žilinský/Dolný Kubín

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (39)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Radlinského (22.27)
Partizánska cesta (10.83)
Zochova (10.04)
Beňovolehotská (9.12)
Nemocničná (6.87)
Rybárska (6.01)
Timravina (5.77)
Jelšavská (5.48)
Nábrežie Oravy (5.03)
Kpt. Jaroša (4.92)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
28.októbra => 28. októbra
29.augusta => 29. augusta
9.mája => 9. mája
Aleja Slobody => Aleja slobody
Kohútov Sad => Kohútov sad
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Na Lánoch => Na lánoch
Na Sihoti => Na sihoti
Na Záhumní => Na záhumní
Námestie Slobody => Námestie slobody

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w83724765 w461297603 w638767235 w659972052 n4214515435 n5864453558 n5864453563 n11214949407 n11214995614 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w73337783 w139523066 n5768533534 n10911594505 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na sihoti

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

29.augusta
9.mája
Aleja Slobody
Gäcelská cesta 1754
Hviezdoslavovo Námestie
Janoškova
Kohútov Sad
Na Lánoch
Na Sihoti
Na Záhumní
Námestie Slobody
Rad pri Orave
Radlinského námestie

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125055
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125058
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125057
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125056
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125054
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125053
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125052
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125050
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125051
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125048
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125047
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125046
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125045
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125044
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125043
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125042
29.augusta (osm), 29. augusta (minv) n7765125049
9.mája (osm), 9. mája (minv) n7765156195
9.mája (osm), 9. mája (minv) n7765156197
9.mája (osm), 9. mája (minv) n7765156196
9.mája (osm), 9. mája (minv) n7765156194
9.mája (osm), 9. mája (minv) n7765156191
9.mája (osm), 9. mája (minv) n7765156192
9.mája (osm), 9. mája (minv) n7765156193
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189779
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189776
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) w139523063
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189778
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189777
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189775
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189809
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189773
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189772
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189771
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189770
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) w641659366
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189774
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189781
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189780
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189783
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189782
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) w139522363
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189797
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189798
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189799
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189800
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189801
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) w139520573
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n10742186704
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189802
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189803
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189804
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189805
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189806
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189807
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189808
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n10742231405
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) w139519392
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) w139522179
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) w139522231
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189784
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189785
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189786
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189787
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) w139519271
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189789
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189790
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189788
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189792
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) w139520150
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) w139522464
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189793
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189794
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189795
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189796
Aleja Slobody (osm), Aleja slobody (minv) n7765189791
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189677
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189673
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189674
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189675
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189676
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189678
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189697
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189680
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189710
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189709
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189708
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189706
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189705
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189704
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189703
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189679
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189701
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189700
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189699
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189698
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189696
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189695
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189702
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189693
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189694
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189681
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189682
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189683
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189685
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189686
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189684
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189688
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189689
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189690
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189691
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189692
Hviezdoslavovo Námestie (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n7765189687
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189598
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189603
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189602
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189601
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189600
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189599
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189597
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189593
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) w139525393
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189595
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) w139524983
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) w139525577
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189594
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189604
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189596
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189605
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189618
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189607
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189625
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189626
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189627
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189644
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189643
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189642
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189641
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189640
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189639
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189638
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189637
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189636
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189635
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189634
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189633
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189632
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189631
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189630
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189629
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189628
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189623
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189624
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189621
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189608
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n10045194817
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189609
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189610
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189611
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189612
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189613
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189614
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189615
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189616
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189617
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189622
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189606
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189620
Janoškova (osm), Jánoškova (minv) n7765189619
Kohútov Sad (osm), Kohútov sad (minv) w139519137
Kohútov Sad (osm), Kohútov sad (minv) n7765189592
Kohútov Sad (osm), Kohútov sad (minv) w139519172
Kohútov Sad (osm), Kohútov sad (minv) n7765189591
Kohútov Sad (osm), Kohútov sad (minv) w139519285
Na Lánoch (osm), Na lánoch (minv) n7765118205
Na Lánoch (osm), Na lánoch (minv) n7765118204
Na Lánoch (osm), Na lánoch (minv) n7765118203
Na Lánoch (osm), Na lánoch (minv) n7765118202
Na Lánoch (osm), Na lánoch (minv) n7765118201
Na Lánoch (osm), Na lánoch (minv) n7765118200
Na Lánoch (osm), Na lánoch (minv) n7765118198
Na Lánoch (osm), Na lánoch (minv) n7765118199
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054612
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054617
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054616
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054614
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054589
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054590
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054591
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054592
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054593
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054594
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054595
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054596
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054597
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054615
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054599
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054611
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054598
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054610
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054609
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054608
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054607
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054613
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054605
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054604
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054603
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054602
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054600
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054601
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) n7765054606
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156165
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156164
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156163
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156162
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156161
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156160
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156159
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156157
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156156
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156155
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156154
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156152
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156158
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7765156153
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7765054621
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7765054620
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7765054619
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7765054618
P. Jilemnického (osm), Jilemnického (minv) n7765124955
Radlinského námestie (osm), Radlinského (minv) n441249826

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora