Krásno nad Kysucou

Žilinský/Čadca

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (8)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w291245905 w325298328 w325299664 w325299953 w330916273 w330916276 w330916283 w330916291 w330916292 w330916294 w330916296 w330916299 w330916307 w330916311 w330916318 w330916325 w330916327 w330916334 w330916343 w330916348 w330916353 w330916355 w330916367 w330916374 w330916377 w330916424 w330916442 w330916477 w330916514 w330916542 w330916557 w330916598 w330916600 w330916626 w330916647 w330916690 w330916695 w330916717 w330916731 w330916733 w330916742 w330916772 w330916796 w330916803 w330916804 w330916805 w330916807 w330916827 w330916829 w330916831 w330916836 w330916850 w330916856 w330916864 w330916867 w330916874 w330916877 w330916898 w330916899 w330916910 w330916925 w330916937 w330916942 w330916943 w330916947 w330916949 w330916953 w330916954 w330916987 w330917000 w330917002 w330917004 w330917005 w330917009 w330917010 w330917011 w330917015 w330917020 w330917022 w330917034 w330917038 w330917048 w330917049 w330917051 w330917055 w330917056 w330917059 w377597070 n6437087993 n9984185558 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w325300071 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

1. mája
9. mája
Bohovičov
Dielničky
Doktora Hálka
Družstevná
Hôrky
Ing. Jozefa Horníka
Jána Palárika
Kalinovská
Kpt. Karola Pagáča
Kuljovských
Kysucká cesta
Lazná
Lažná
Leonarda Sojčaka
Lesnícka
Mládežnícka
Most lásky a priateľstva
Nábrežná
Násypy
Obrancov mieru
Radovka I
Radovka II
Revolučná
Slovenského národného povstania
Staničná
Struhy
Vlčovská cesta
Záhradná
Škerenčáková
Školská
Štefana Kováča
Šustkov-Jedličník
Žilinská

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora